SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE IPTA
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM
SESI AKADEMIK 2020/2021
 

Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN IPTA


SYARAT AM IPTA/IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER

Kewarganegaraan

Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalan/ My Kad sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan

kelayakan seperti berikut

Kelayakan SPM untuk kemasukan ke UA/IPG/Kolej Matrikulasi/Politeknik Primier
Asasi / Matrikulasi

Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya LIMA(5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Diploma
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Kelayakan SPM untuk kemasukan ke Politeknik Konvensional/METrO/Kolej Komuniti/ILKA
Diploma
Pemohon mestilah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya TIGA(3) kepujian dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam peperiksaan SPM.

Sijil
Pemohon mestilah menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan boleh membaca, menulis dan mengira

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BAHASA KADAZANDUSUN PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6141001

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30  Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


        Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.

        dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.       Bahasa Kadazandusun; dan

d.      Sejarah          Syarat Tambahan

     

 •  Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

  

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (SK)#
KB6143003

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

 

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran  termasuk bahasa Melayu.
      
        dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut

a.      Bahasa Inggeris; dan

b.      Sejarah

      

       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


      
        Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2/2017)
 • Boleh mengurus diri sendiri
 • Aktif dalam bidang kokurikulum
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

      

       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran  termasuk bahasa Inggeris.

      
         dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran bahasa Melayu diperingkat SPM.

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

      
       Syarat Tambahan 


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan   Guru  (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144004

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk bahasa Melayu.

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Tamil; dan

c.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

 

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

 


       dan
   
      
        Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran.

      dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian di peringkat SPM dalam mata pelajaran
                    a.    bahasa Inggeris dan
                    b.    bahasa Tamil:

        dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN (SJKC)#
KB6144005

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

      

        Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil   Pelajaran Malaysia (SPM)  dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk matematik dan salah satu mata pelajaran berikut

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains atau

e.      Sains Tambahan


        dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      bahasa Inggeris;

b.      bahasa Melayu;

c.      bahasa Cina; dan

c.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENDENGARAN/PENGLIHATAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya     Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat SPM dalam 6 (enam)  mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris.

              dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) mata pelajaran Matematik  dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.                      d.      Sains atau

                         e.      Sains Tambahan

              dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM mata pelajaran Sejarah

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN (SJKC)#
KB6144006

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil   Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk matematik dan salah satu mata pelajaran berikut;

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains

e.      Sains Tambahan

        dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      bahasa Inggeris;

b.      bahasa Melayu;

c.      bahasa Cina; dan

c.      Sejarah


        Syarat Tambahan

     

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENDENGARAN/PENGLIHATAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya     Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Inggeris.

              dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) mata pelajaran Matematik  dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.                      d.      Sains

                  e.      Sains Tambahan

     

              dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM mata pelajaran Sejarah.

      
        Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144008

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30  Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk bahasa Melayu.

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris

b.      Bahasa Cina; dan

b.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

 

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

 

       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Inggeris dan bahasa Cina.

     

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

 

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN (SK)#
KB6144009

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

      dan


      Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil   Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk Matematik dan salah satu mata pelajaran berikut;

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains

e.      Sains Tambahan

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Melayu; dan

c.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 •  Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA  FIZIKAL/PENDENGARAN/PENGLIHATAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya     Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

     

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) mata pelajaran Matematik  dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.                      d.      Sains

                  e.      Sains Tambahan

              

              dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN (SK)#
KB6144010

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

      dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk Matematik  dan salah satu mata pelajaran berikut;

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains

e.      Sains Tambahan

 

        dan

     

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Melayu; dan

c.      Sejarah


      Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENDENGARAN/PENGLIHATAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya     Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

              dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) mata pelajaran Matematik  dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.                      d.      Sains

                  e.      Sains Tambahan

        

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6144014

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan

       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk bahasa Melayu.

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris

b.      dan  Sejarah


        Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

 

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Inggeris.

     

             dan


 •       Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

 

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH (SK/SJKC/SJKT)#
KB6144015

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


             Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran dan termasuk mana-mana  dua (2) mata pelajaran berikut ;

a.      Pendidikan Syariah Islamiah;

b.      Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah;

c.      Hifz Al-Quran

d.      Maharat Al-Quran

e.      Turath al-Quran dan Al-Sunnah

f.       Turath Dirasat Islamiah

g.      Usul Al-Din

h.      Al-Syariah atau

i.       Manahij Al-'Ulum Al-Islamiah       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya B (kepujian) dalam salah satu mata pelajaran berikut;
                  a.   Bahasa Arab.
                  b.   Turath Bahasa Arab.
                  c.   Al-Lughah, Al-Arabiah Al-Mu'asirah atau
                  e.  Al-Adab Wa Al-Balaghah

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu

b.      Bahasa Inggeris

c.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA  FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.


         dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat SPM dalam dua (2) mata pelajaran berikut;

a.      Pendidikan Syariah Islamiah;

b.      Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah;

c.      Hifz Al-Quran

d.      Maharat Al-Quran

e.      Turath al-Quran dan Al-Sunnah

f.       Turath Dirasat Islamiah

g.      Usul Al-Din

h.      Al-Syariah atau

                   i.      Manahij Al-'Ulum Al-Islamiah

 


       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya B (kepujian) di peringkat SPM dalam satu (1) mata pelajaran Bahasa Arab.
                  a.   Bahasa Arab.
                  b.   Turath Bahasa Arab, Al-Lugha, Al-Arabiah Al-Mu'asirah atau
                  e.   Al-Adab Wa Al-Balaghah

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM  dalam mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144016

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30  Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Sains Sukan

b.      Biologi

c.      Sains

d.      Sains Tambahan


        
        dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Bahasa Tamil; dan

c.      Sejarah

  

       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144017

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 •       Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 •       Sihat tubuh badan
 •       Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.


  • Mendapat sekurang-kurangnya C (gred kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

  a.      bahasa Melayu

  b.      bahasa Inggeris;

  b.      bahasa Tamil; dan

  c.      Sejarah


       
         Syarat Tambahan
  •  Diberi keutamaan kepada calon yang mempunyai sijil kemahiran muzik.
  •  Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru   (IPG)

   

  #program yang bertemuduga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144018

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Lukisan Kejuruteraan

b.      Teknologi Kejuruteraan

c.       Pengajian Kejuruteraan Awam

d.      Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

e.      Pengajian Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik

f.       Sains Tambahan

g.      Pengajian Keusahawanan

h.      Perdagangan

i.       Prinsip Perakaunan

j.       Ekonomi asas

k.      Ekonomi Rumah Tangga / Sains Rumah Tangga

l.       Reka Cipta

m.     Pendawaian Domistik

n.      Rekaan dan Jahitan Pakaian

o.      Katering dan Penyajian

p.      Landskap dan Nurseri

q.      Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

r.      Tanaman Makanan

s.      Grafik Komunikasi Teknikal


          dan

     

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Melayu;

c.       Bahasa Tamil; dan

d.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN SAINS PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144019

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

 

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk mana-mana dua mata pelajaran berikut :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

D.     Sains Tambahan


        dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Sejarah; dan

d.      Bahasa Tamil.


       
       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBEAJARAN


       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil.


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam dua mata pelajaran berikut;

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains Tambahan


       dan • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)


#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6144020

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

 

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


      dan


 

     Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)dalam mana-manalima (5) mata pelajaran termasuk Matematik dan Matematik Tambahan.

       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:
              a.      Bahasa Melayu;
              b.      Bahasa Inggeris;
              c.      Sejarah; dan             
              d.      Bahasa Tamil

     

        Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARA/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

     

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Tamil.

    

             dan • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Matematik

b.      Matematik Tambahan


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

      Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144021

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30  Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajarah dan mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Sains Sukan

b.      Biologi

c.      Sains

d.      Sains Tambahan        dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Bahasa Cina; dan

d.      Sejarah


       Syarat Tambahan
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144022

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


      Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      bahasa Melayu

b.      bahasa Inggeris;

b.      bahasa Cina; dan

c.      Sejarah


      
        Syarat Tambahan
 • Diberi keutamaan kepada calon yang mempunyai sijil kemahiran muzik.
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144023

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Lukisan Kejuruteraan

b.      Teknologi Kejuruteraan

c.      Pengajian Kejuruteraan Awam

d.      Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

e.      Pengajian Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik

f.       Sains Tambahan

g.      Pengajian Keusahawanan

h.      Perdagangan

i.       Prinsip Perakaunan

j.       Ekonomi asas

k.      Ekonomi Rumah Tangga / Sains Rumah Tangga

l.       Reka Cipta

m.     Pendawaian Domistik

n.      Rekaan dan Jahitan Pakaian

o.      Katering dan Penyajian

p.      Landskap dan Nurseri

q.      Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

r.      Tanaman Makanan

s.      Grafik Komunikasi Teknikal


         dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:
                 a.      Bahasa Inggeris;                
                 b.      Bahasa Melayu               
                 c.      Bahasa Cina; dan                
                 d.      Sejarah

             Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN SAINS PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144024

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

             Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

 

       dan

  
       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat SPM dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk mana-mana dua mata pelajaran berikut :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi dan

d.      Sains Tambahan

        dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Sejarah dan

d.      Bahasa Cina.       Syarat Tambahan
 
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


        Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

       dan

      Syarat Akademik


 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina.

       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat SPM dalam mana-mana dua mata pelajaran beriku;

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains Tambahan

        dan 


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 #program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6144025

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada  30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran  termasuk Matematik dan Matematik Tambahan.

       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Bahasa Cina; dan

d.      Sejarah

       dan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

        Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 202
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya  Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017)
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

          

             dan


             Syarat Akademik


 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina.

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran berikut

a.      Matematik

b.      Matematik Tambahan


       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

 

       dan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6144026

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada  30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

        dan

Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan  mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Sains Sukan

b.      Biologi

c.      Sains

d.      Sains Tambahan


         dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:;

a.      Bahasa Inggeris dan

b.      Sejarah

 

        Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6144028

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

      dan


      Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan termasuk mana-mana satu mata pelajaran berikut :

a.      Lukisan Kejuruteraan

b.      Teknologi Kejuruteraan

c.       Pengajian Kejuruteraan Awam

d.      Pengajian Kejuruteraan Mekanikal

e.      Pengajian Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik

f.       Sains Tambahan

g.      Pengajian Keusahawanan

h.      Perdagangan

i.        Prinsip Perakaunan

j.        Ekonomi asas

k.       Ekonomi Rumah Tangga / Sains Rumah Tangga

l.        Reka Cipta

m.      Pendawaian Domistik

n.       Rekaan dan Jahitan Pakaian

o.       Katering dan Penyajian

p.       Landskap dan Nurseri

q.       Akuakultur dan Haiwan Rekreasi

r.       Tanaman Makanan

s.       Grafik Komunikasi Teknikal


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Melayu;dan

c.      Sejarah


      Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6145002

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


       Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.
        dan
 • Mendapat sekurang-kurang A (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran bahasa Inggeris.
       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Sejarah

 

       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

       Nota
 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

#program bertemuduga
CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


        Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

       dan


       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu.

       dan


 • Mendapat swekurang-kurangnya A (cemerlang) di peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus diperingkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

             Syarat Tambahan

    

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

       Nota
 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6145004

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       

        Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


       dan

       Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.
       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya A (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran bahasa Inggeris

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu; dan

b.      Sejarah


       Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

       Nota
 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

 #program bertemudugaSYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


      dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu.


       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A (cemerlang) di peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

       Nota
 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN (SK)#
KB6145005

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan


       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil   Pelajaran Malaysia (SPM) termasuk Matematik dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.      Sains

e.      Sains Tambahan

        dan

 •       Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris;

b.      Bahasa Melayu; dan

c.      Sejarah


        Syarat Tambahan


 •  Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


CALON  LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENDENGARAN/PENGLIHATAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


        Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya     Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


      dan


      Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

     

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) mata pelajaran Matematik  dan mana-mana satu (1) mata pelajaran berikut di peringkat SPM :

a.      Fizik

b.      Kimia

c.      Biologi

d.                      d.      Sains

                   e.      Sains Tambahan

    

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BAHASA IBAN PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6145006

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

 

       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

     

             dan


             Syarat Akademik


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.
 
       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Iban;

b.      Bahasa Melayu;

c.      Bahasa Inggeris; dan

d.      Sejarah       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6145007

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum

 •  Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

      dan

      Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.
        dan
 • Mendapat sekurang-kurang A (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran bahasa Inggeris.
       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) di peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu; dan

b.      Sejarah


        Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

        Nota
 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

#program bertemuduga

 

SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


       Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


      dan


      Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu.

       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya A (cemerlang) di peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus di peringkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.

       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

       Nota

 

 • Calon yang mengikuti bidang Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua (TESL) perlu mencapai tahap penguasaan minimum C1 berdasarkan Common European Framework for Languages (CEFR) atau sekurang-kurangnya Band 5 dalam Malaysian University English Test (MUET) / Ujian Kefasihan (APTIS,CPT,CEPT,IELTS) dan yang setaraf dengannya bagi memenuhi syarat lantikan perjawatan.

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN SEJARAH PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6145010

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

       Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada  30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan

       Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)  dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran termasuk Sejarah.

         dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (gred kepujian) dalam mata pelajaran berikut;
                  a.      bahasa Melayu;

b.      bahasa Cina; dan

c.      bahasa Inggeris

 

       Syarat Tambahan
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA  FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN


        Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

      

       dan


       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian di peringkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina.

       dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya A-  dalam mata pelajaran Sejarah

       Syarat Tambahan
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (SJKC)#
KB6145011

15 Semester

1 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM


SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA


Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat Tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum


        dan


        Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran.

           

             dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Melayu;

b.      Bahasa Inggeris;

c.      Bahasa Cina; dan

d.      Sejarah


        Syarat Tambahan
 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 


 

CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

 

 

        Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2/2017)
 • Boleh mengurus diri sendiriAktif dalam bidang kokurikulum
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

      

       dan


        Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana mata pelajaraN termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina 
         dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus dalam mata pelajaran SPM dalam mata pelajaran Sejarah.


  Syarat Tambahan • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN SEJARAH PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6145012

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

        Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum

       dan

       Syarat Akademik

 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran  termasuk Sejarah.

          dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

 

a.      Bahasa Melayu;dan

b.      Bahasa Inggeris

 

       

        Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)SYARAT LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS (MBK)

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/PENDENGARAN


Syarat Umum • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Bil.2/2017);
 • Boleh mengurus diri sendiri;
 • Aktif dalam kokurikulum;
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)


       dan


        Syarat Akademik
 • Mendapat sekurang-kurangnya 6 kepujian diperingkat SPM dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

       

       dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) dalam mata pelajaran Sejarah.

       

        Syarat Tambahan


 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)

 

#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (SK)#
KB6145013

15 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

SYARAT KHAS IPG

CALON LALUAN PERDANA

 

       Syarat Umum
 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat Tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
      
       dan      

        Syarat Akademik


 • Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)dalam mana-mana lima (5) mata pelajaran  termasuk bahasa Melayu.
     

       dan

 • Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut:

a.      Bahasa Inggeris; dan

b.      Sejarah


     
       Syarat Tambahan

 • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)


CALON LALUAN KHAS  MURID BERKEPERLUAN KHAS

KURANG UPAYA FIZIKAL/PENGLIHATAN/PENDENGARAN/PERTUTURAN/MASALAH PEMBELAJARAN

 

 

Syarat Umum

 

 • Umur tidak melebihi 22 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan (tidak termasuk konteks ketidakupayaan dan tertakluk kepada pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bil.2/2017)
 • Boleh mengurus diri sendiriAktif dalam bidang kokurikulum
 • Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

      

       dan


Syarat Akademik

 

 • Mendapat sekurang-kurangnya enam (6) kepujian di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana mata pelajaraN termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina 
         dan


 • Mendapat sekurang-kurangnya lulus diperingkat SPM dalam mata pelajaran Sejarah.


  Syarat tambahan • Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan Temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)#program yang bertemu duga 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH (SK)#
KB6145014

14 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Syarat Khas IPG

Calon Arus Perdana


Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
 • Shat Tubuh badan


dan


Syarat Akademik1. Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil pelajaran Malaysia (SPM) dalam   mana-mana lima  (5) mata pelajaran dan salah satu mata pelajaran berikut;

 • Pendidikan Seni Visual
 • Seni Halus
 • Komunikasi Visual
 • Reka bentuk


dan


2. Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut;
 • bahasa Melayu
 • bahasa Inggeris
 • Sejarah


dan


Syarat Tambahan


1. Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)


#program yang bertemu duga 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH (SJKC)#
KB6145015

14 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Syarat Khas IPG

Calon Arus Perdana


Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
 • Shat Tubuh badan


dan


Syarat Akademik1. Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil pelajaran Malaysia (SPM) dalam   mana-mana lima  (5) mata pelajaran dan salah satu mata pelajaran berikut;

 • Pendidikan Seni Visual
 • Seni Halus
 • Komunikasi Visual
 • Reka bentuk


dan


2. Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut;
 • bahasa Melayu
 • bahasa Inggeris
 • bahasa Cina
 • Sejarah


dan


Syarat Tambahan


1. Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)


#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH (SJKT)#
KB6145016

14 Semester

1 tahun program persediaan dan 4 tahun program ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Syarat Khas IPG

Calon Arus Perdana


Syarat Umum


 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
 • Shat tubuh badan


dan


Syarat Akademik1. Mendapat sekurang-kurangnya A- (cemerlang) di peringkat Sijil pelajaran Malaysia (SPM) dalam   mana-mana lima  (5) mata pelajaran dan salah satu mata pelajaran berikut;

 • Pendidikan Seni Visual
 • Seni Halus
 • Komunikasi Visual
 • Reka bentuk


dan


2. Mendapat sekurang-kurangnya C (kepujian) dalam mata pelajaran berikut;
 • bahasa Melayu
 • bahasa Inggeris
 • bahasa Tamil
 • Sejarah


dan


Syarat Tambahan


1. Lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan temu duga yang dikendalikan oleh Institut Pendidikan Guru (IPG)


#program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM BERKEMBAR PRAPERKHIDMATAN IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA PERANCIS DENGAN KEPENDIDIKAN#
KB6145017

12 Semester

2 Tahun Program Persediaan dan 4 Tahun Program Ijazah

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

Syarat khas IPG

Syarat Umum

 • Umur tidak melebihi 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
 • Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun semasa

dan 

Syarat Akademik


 • Mendapat sekurang-kuranya tujuh (7) gred cemerlang (-A)  di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mana-mana mata pelajaran termasuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah; dan
 • Calon mesti mempunyai pengetahuan asas bertutur dan menulis Bahasa Perancis serta mempunyai sekurang-kurangnya|Sijil Diplôme d'études en langue française|ô(DELF A1). 
 • Sebagai pra syarat, calon dikendaki mengikuti kursus persediaan selama dua (2) tahun/enam (6) semester di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa dan empat (4) tahun di Universiti Malaya (UM)

dan

Syarat Tambahan

 • Calon mesti lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG) dan  temu duga yang dikendalikan oleh IPG.

#Program yang bertemu duga

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PENGHANTARAN PELAJAR CEMERLANG KE LUAR NEGARA PENDIDIKAN ISLAM ( BIDANG PENGAJIAN ISLAM & QIRAAT AL QURAN)#
KB6145018

Semester

4 tahun di universiti luar negara 1 tahun di IPG

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UA /IPGM/KOLEJ MATRIKULASI/POLITEKNIK PRIMIER
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

       Syarat Khas IPG
       Syarat Umum
 • Umur tidak lebih 20 tahun pada 30 Jun 2020
 • Sihat tubuh badan
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum
 • Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) pada tahun semasa.


       Syarat Akademik

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memperoleh sekurang-kurangnya tujuh (7) gred cemerlang (-A). 
 • Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang memperoleh tujuh (7) gred cemerlang  dalam mana-mana mata pelajaran berikut Bahasa Melayu, Bahasa Arab, Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah, Pendidikan Syariah Islamiah, Maharat al-Quran, Hifz al-quran, Turath Al-Quran dan Al-Sunnah, Turath Dirasat Islamiah, Usul Al-Din, Al-Syariah Manahij, Al-'Ulum Al-Islamiah dan bahasa Inggeris.       
          dan
 • Lepasan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK), Sekolah berasrama penuh (SBP), Sekolah berasrama penuh Integrasi (SBPI) dan Sekolah Menengah Harian yang mengikuti Kelas Aliran Agama (KAA).


        Syarat tambahan
 • Calon mesti lulus Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Ujian Amali  dan lulus temu duga yang dikendalikan oleh IPG.
 • Bagi calon yang berminat memohon program pelajar cemerlang (PPC) Bidang Pendidikan Islam, calon juga perlu mengemukakan permohonan menyambung pengajian ke Timur Tengah daripada Bahagian Education Malaysia (BEM) melalui pautan berikut :https://dohe.moe.gov.my/timurtengah Adalah diingatkan kepada semua calon kegagalan mengemukakan permohonan ke Bahagian Education Malaysia boleh menyebabkan tawaran terbatal sekiranya ditawarkan. Urusan Permohonan daripada BEM adalah dibawah tanggungan calon termasuk kos permohonan.

 • PERMOHONAN ATAS TALIAN BAGI MELANJUTKAN PENGAJIAN  KE TIMUR TENGAH (MESIR DAN JORDAN)  BAGI SESI KEMASUKAN 2020/2021

  1. Dimaklumkan bahawa pelajar Malaysia yang berhasrat untuk melanjutkan   pengajian ke Timur Tengah bagi sesi 2020/2021 perlu membuat permohonan secara atas talian di pautan https://dohe.moe.gov.my/timurtengah.
  2. Permohonan atas talian bagi lepasan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dibuka pada 21 Januari 2020 (Selasa) pada jam 2.00 petang sehingga 3 Februari 2020 (Isnin) jam 11.59 malam.
  3. Permohonan atas talian bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Diploma Qiraat dibuka pada 21 Januari 2020 (Selasa) pada jam 2.00 petang dan akan ditutup pada 9 April 2020 (Khamis) jam 11.59 malam.
  4. Selepas keputusan SPM diumumkan, pemohon diminta untuk mengemaskini permohonan secara atas talian sehingga tarikh tutup permohonan pada 9 April 2020 (Khamis) jam 11.59 malam.
  5. Permohonan bagi melanjutkan pengajian ke Timur Tengah bagi bidang Pengajian Islam, Perubatan, Pergigian dan Farmasi HANYA diproses oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sahaja.
  6. KPM TIDAK MELANTIK mana-mana agen bagi menguruskan pelajar ke Timur Tengah. Sebagai makluman, penggunaan agen bagi menguruskan permohonan dan penempatan ke Timur Tengah adalah atas pilihan dan tanggungjawab pelajar atau ibubapa sendiri.
  7. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut bolehlah menghubungi Bahagian Education Malaysia, Jabatan Pendidikan Tinggi seperti berikut:-

            Bahagian Education Malaysia

            Jabatan Pendidikan Tinggi

            Kementerian Pendidikan Malaysia

            Aras 4, No.2, Menara 2, Jalan P5/6

            Presint 5, 62200 PUTRAJAYA

   

            No. Tel                : 03-8870 6627 / 6226

            No. Faks             : 03-8870 6853

            Facebook            : Education Malaysia Division

            Google                : timur tengah@bem#program yang bertemu duga

 

Syarat Khas Program Pengajian telah dikemaskini sehingga - :