SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2019/2020
 

Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN TEMU DUGA


SYARAT AM UNIVERSITI

(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum