SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK PREMIER
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2018/2019
 

Paparan SYARAT AM & KHAS Program Pengajian Pendidikan :

CARIAN SYARAT PROGRAM PENGAJIAN BERDASARKAN UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK PREMIER


SYARAT AM UNIVERSITI

Kewarganegaraan

Hanya Warganegara Malaysia yang mempunyai No. Kad Pengenalan/ My Kad sahaja yang layak mengemukakan permohonan; dan

Kelayakan

Pemohon mestilah memiliki Sijil SPM/Setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013 dalam peperiksaan SPM.


(i) Program Pengajian
(ii) Kod
(iii) Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum