KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2019/2020
 
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Bukan Pendidikan) :
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Pendidikan) :
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program Pengajian yang ditawarkan oleh ialah 1013 program


CARIAN KOD PROGRAM KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI

Kod Nama Program Tempoh Pengajian Universiti Awam Bidang
AA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI
AA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AA56 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI
AB14 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI
AC10 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AC33 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PERMAINAN DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AE11 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AE14 IJAZAH SARJANA MUDA PENTABIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AE23 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AH16 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AH17 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI
AS72 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI
AS74 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI
AT01 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI
AT03 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT04 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT05 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL)) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT07 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAHTANGGA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT09 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT11 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT12 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT13 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT14 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT16 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT19 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI
AT20 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT22 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT23 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT32 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT33 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT35 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT36 SARJANA MUDA PENDIDIKAN TAHFIZ AL-QURAN DAN QIRA'AT DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT41 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT46 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT47 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI REKA BENTUK BERKOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI
AT48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI
AT49 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI
AT50 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI
AT55 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI
AT58 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI
AT59 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT62 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
AT64 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA CIPTA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI
BC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT 07 Semester UTHM
BC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BG00 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BG06 SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BG09 SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA# 06 Semester UTHM
BK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BK27 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM
BK54 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BK94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM
BP23 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BP24 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BP25 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BP28 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BP56 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BS03 SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI ) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM
BT61 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT71 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT72 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT73 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT74 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT75 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BT76 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM
BY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY12 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY22 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY33 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY51 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY54 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY82 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
BY95 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM
CC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CC30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM
CK07 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CK09 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CK42 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CK54 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CP52 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGURUSAN RANTAIAN BEKALAN DAN LOGISTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CP53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) 08 Semester UTeM
CP55 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) 08 Semester UTeM
CY30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY31 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY41 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY42 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY45 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY51 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY52 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY81 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY90 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY91 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
CY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM
DA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DB00 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DB05 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DC31 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DC32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UniSZA
DF00 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DG47 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DH12 IJAZAH SARJANA MUDA REKABENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DI01 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DI02 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DI07 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DI13 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA
DI30 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UniSZA
DL00 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DL06 IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DM00 IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN# 10 Semester UniSZA
DM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DM05 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DM13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DP36 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DP60 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN KEKAYAAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UniSZA
DS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA
DS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK 08 Semester UniSZA
DS55 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DS77 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA
DY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (REKA BENTUK PRODUK) 07 Semester UniSZA
EA27 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN ) # 06 Semester UiTM
EA28 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA29 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA30 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA31 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA32 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA33 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA34 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA36 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA37 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 07 Semester UiTM
EA38 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM
EA39 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 07 Semester UiTM
EA41 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) PERSEMBAHAN # 06 Semester UiTM
EA53 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester UiTM
EA69 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA70 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA71 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D # 06 Semester UiTM
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D # 06 Semester UiTM
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester UiTM
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester UiTM
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester UiTM
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester UiTM
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester UiTM
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester UiTM
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester UiTM
EA90 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN KANDUNGAN MAKLUMAT 06 Semester UiTM
EA91 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN # 09 Semester UiTM
EA92 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN # 09 Semester UiTM
EB00 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM
EB02 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA # 06 Semester UiTM
EB03 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL # 06 Semester UiTM
EB05 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM
EC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM
EC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM
EC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 07 Semester UiTM
EC13 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN 07 Semester UiTM
EC14 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 07 Semester UiTM
EC15 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM
EC20 SARJANA MUDA SISTEM MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 07 Semester UiTM
EC23 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 07 Semester UiTM
EC33 SARJANA MUDA SENI REKA PERMAINAN KREATIF (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
ED00 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UiTM
EE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EE03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UiTM
EE04 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) # 06 Semester UiTM
EE09 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UiTM
EE10 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UiTM
EE11 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UiTM
EE12 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 06 Semester UiTM
EE13 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 06 Semester UiTM
EE14 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) 06 Semester UiTM
EE15 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) 06 Semester UiTM
EE23 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 06 Semester UiTM
EE24 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 06 Semester UiTM
EE27 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELABURAN) 06 Semester UiTM
EE28 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN DAN SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 09 Semester UiTM
EF00 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM
EG08 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EG26 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 06 Semester UiTM
EG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI 07 Semester UiTM
EG53 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR 06 Semester UiTM
EH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 08 Semester UiTM
EH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UiTM
EH05 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UiTM
EH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UiTM
EH07 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM
EH08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 07 Semester UiTM
EH09 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EH10 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM
EH14 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM
EH18 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN 07 Semester UiTM
EI12 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM
EK00 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EK01 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UiTM
EK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 08 Semester UiTM
EK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN MEKANIKAL 08 Semester UiTM
EK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 08 Semester UiTM
EK33 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EK60 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) 08 Semester UiTM
EK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 08 Semester UiTM
EK88 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM
EL02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM
EL04 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EM00 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 Semester UiTM
EM04 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM05 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM10 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM13 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM14 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM15 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EM19 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM
EP08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester UiTM
EP13 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 06 Semester UiTM
EP14 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 06 Semester UiTM
EP26 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP40 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP41 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP42 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP43 SARJANA MUDA PENTADBIRAN ALAM SEKITAR (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP44 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 08 Semester UiTM
EP60 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM
EP61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEUSAHAWANAN 06 Semester UiTM
ES02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 07 Semester UiTM
ES03 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN BIODIVERSITI 06 Semester UiTM
ES08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 07 Semester UiTM
ES09 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 07 Semester UiTM
ES10 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 07 Semester UiTM
ES15 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 07 Semester UiTM
ES20 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
ES27 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI GUNAAN 07 Semester UiTM
ES28 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA DENGAN PENGURUSAN 08 Semester UiTM
ES32 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 07 Semester UiTM
ES40 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN 06 Semester UiTM
ES57 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) # 06 Semester UiTM
ES58 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 07 Semester UiTM
ES59 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 07 Semester UiTM
ES60 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UiTM
ES61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT 06 Semester UiTM
ES62 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN 06 Semester UiTM
ES63 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 07 Semester UiTM
ES64 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS BAHAN DAN TEKNOLOGI 07 Semester UiTM
ES69 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 07 Semester UiTM
ES70 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 07 Semester UiTM
ES71 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOMOLEKUL 07 Semester UiTM
ES72 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN 07 Semester UiTM
ES73 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN DAN SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEPUJIAN) EKONOMI PERNIAGAAN 09 Semester UiTM
ES74 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
ES76 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM
ES77 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN) # 09 Semester UiTM
ES78 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN DAN SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 09 Semester UiTM
ET00 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA # 08 Semester UiTM
ET03 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN # 08 Semester UiTM
ET06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UiTM
ET11 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI # 08 Semester UiTM
ET12 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) FIZIK # 08 Semester UiTM
ET13 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) KIMIA # 08 Semester UiTM
ET14 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK # 08 Semester UiTM
ET22 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM
GC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) 07 Semester UMT
GC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UMT
GC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM 07 Semester UMT
GE00 SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) 07 Semester UMT
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UMT
GG09 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMT
GG10 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) 06 Semester UMT
GG15 SARJANA MUDA SAINS (SAINS MARIN) 07 Semester UMT
GG27 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR) 06 Semester UMT
GG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) 08 Semester UMT
GG37 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) 08 Semester UMT
GP04 SARJANA MUDA KAUNSELING 08 Semester UMT
GP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester UMT
GP18 SARJANA MUDA PENGURUSAN(MARITIM) 07 Semester UMT
GP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 07 Semester UMT
GP31 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PENGAJIAN POLISI) 07 Semester UMT
GS02 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) 06 Semester UMT
GS03 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) 07 Semester UMT
GS04 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UMT
GS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK GUNAAN) 07 Semester UMT
GS15 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) 07 Semester UMT
GS28 SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) 06 Semester UMT
GS40 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) 07 Semester UMT
GS41 SARJANA MUDA SAINS (GEOSAINS MARIN) 07 Semester UMT
GS43 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) 07 Semester UMT
GS44 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) 07 Semester UMT
GS68 SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) # 08 Semester UMT
GY06 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) 08 Semester UMT
HA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI) 06 Semester UMS
HA05 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK)# 06 Semester UMS
HA11 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF) 06 Semester UMS
HA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI) 06 Semester UMS
HA13 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)# 06 Semester UMS
HA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL) 06 Semester UMS
HA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS
HA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)# 06 Semester UMS
HA18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) 06 Semester UMS
HA19 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING)# 08 Semester UMS
HA20 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA)# 06 Semester UMS
HA24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) 06 Semester UMS
HA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS
HA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS
HC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UMS
HC05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN) 08 Semester UMS
HC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) 08 Semester UMS
HC13 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (KOMPUTERAN PERNIAGAAN) 08 Semester UMS
HC14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS
HE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS
HE04 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) 06 Semester UMS
HE05 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UMS
HE06 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN) 06 Semester UMS
HE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN) 06 Semester UMS
HE08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN) 06 Semester UMS
HE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS
HE10 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UMS
HE11 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA) 06 Semester UMS
HE19 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS
HE20 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) 06 Semester UMS
HE21 IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UMS
HE22 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS
HE23 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS
HG07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI) 08 Semester UMS
HG09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UMS
HG19 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA) 08 Semester UMS
HG20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI) 08 Semester UMS
HG23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI) 08 Semester UMS
HG34 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN) 08 Semester UMS
HG35 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANSKAP) 08 Semester UMS
HG36 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN) 08 Semester UMS
HI15 IJAZAH SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMS
HK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester UMS
HK02 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS
HK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester UMS
HK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 08 Semester UMS
HK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS
HK88 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS) 08 Semester UMS
HM00 IJAZAH DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UMS
HP08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)# 06 Semester UMS
HS03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN) 08 Semester UMS
HS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMS
HS05 IJAZAH SARJANA MUDA PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS
HS07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UMS
HS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI) 08 Semester UMS
HS09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER) 08 Semester UMS
HS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UMS
HS20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS
HS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) 08 Semester UMS
HS22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS
HS27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR) 08 Semester UMS
HS40 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN) 08 Semester UMS
HT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN DENGAN TESL)# 08 Semester UMS
HT19 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UMS
HY07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES) 08 Semester UMS
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester UMS
JC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JC24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI GRAFIK & MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI 08 Semester UMP
JG44 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI 08 Semester UMP
JG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 08 Semester UMP
JK01 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UMP
JK02 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 08 Semester UMP
JK03 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UMP
JK08 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL 08 Semester UMP
JK09 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN 08 Semester UMP
JK21 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM KUASA) 08 Semester UMP
JK24 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK 08 Semester UMP
JK25 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HSKA), JERMAN) 09 Semester UMP
JK40 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 08 Semester UMP
JK71 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, JERMAN) 09 Semester UMP
JP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JP46 IJAZAH SARJANA MUDA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JP47 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JP52 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (DENGAN KERJASAMA REUTLINGEN UNIVERSITY, JERMAN) 08 Semester UMP
JY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY35 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA & MESIN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY46 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY56 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY60 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY65 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PETROLEUM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY70 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
JY90 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP
KA09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)# 06 Semester UKM
KA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI)# 06 Semester UKM
KA16 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)# 06 Semester UKM
KA17 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PERSURATAN MELAYU)# 06 Semester UKM
KA18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)# 06 Semester UKM
KA22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)# 06 Semester UKM
KA23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)# 06 Semester UKM
KA24 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)# 06 Semester UKM
KA47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)# 06 Semester UKM
KA91 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS CITRA# 08 Semester UKM
KB00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)# 06 Semester UKM
KB03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)# 06 Semester UKM
KB06 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU)# 06 Semester UKM
KC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KC02 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM
KC04 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT)# 08 Semester UKM
KC09 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA)# 08 Semester UKM
KD00 DOKTOR PERGIGIAN# 10 Semester UKM
KE00 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UKM
KE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UKM
KF00 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 Semester UKM
KI01 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) 06 Semester UKM
KI02 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH) 06 Semester UKM
KI03 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM) 06 Semester UKM
KI04 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN) 06 Semester UKM
KI05 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH) 06 Semester UKM
KK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KK02 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KK17 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KL00 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM
KM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UKM
KM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM04 IJAZAH SARJANA MUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KM05 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KM07 IJAZAH SARJANA MUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM
KM10 IJAZAH SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UKM
KM11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM14 IJAZAH SARJANA MUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM15 IJAZAH SARJANA MUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KM16 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERUBATAN KECEMASAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM
KP03 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UKM
KS01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT) 08 Semester UKM
KS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UKM
KS05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 08 Semester UKM
KS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK) 08 Semester UKM
KS09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 08 Semester UKM
KS10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)# 08 Semester UKM
KS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UKM
KS15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 08 Semester UKM
KS16 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 08 Semester UKM
KS17 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)# 08 Semester UKM
KS18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS NUKLEAR) 06 Semester UKM
KS19 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BAHAN) 08 Semester UKM
KS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA) 08 Semester UKM
KS26 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA) 08 Semester UKM
KS27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI) 08 Semester UKM
KS52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK) 08 Semester UKM
KS53 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK) 08 Semester UKM
KS55 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 08 Semester UKM
KS65 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) 08 Semester UKM
KT03 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)# 08 Semester UKM
KT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL))# 08 Semester UKM
KT10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN KHAS)# 08 Semester UKM
LA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LA56 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I)# 08 Semester UMK
LE12 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG32 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (AGROTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG42 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG43 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS KELESTARIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI SUMBER HUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LG52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (JAMINAN MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UMK
LH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMK
LH10 IJAZAH SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UMK
LM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UMK
LP35 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP37 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK & PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP38 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP42 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KEUSAHAWANAN KESIHATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
LP48 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK
MA07 SARJANA MUDA MUZIK # 06 Semester UM
MA08 SARJANA MUDA DRAMA # 06 Semester UM
MA16 SARJANA MUDA KESENIAN MELAYU 07 Semester UM
MA18 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PROFESIONAL 07 Semester UM
MA19 SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU 07 Semester UM
MA20 SARJANA MUDA SOSIO-BUDAYA MELAYU 07 Semester UM
MA21 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 Semester UM
MA22 SARJANA MUDA LINGUISTIK MELAYU 07 Semester UM
MA51 SARJANA MUDA TARI # 06 Semester UM
MA64 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK 07 Semester UM
MA66 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ASIA TENGGARA 07 Semester UM
MA67 SARJANA MUDA PENTADBIRAN SOSIAL 07 Semester UM
MA68 SARJANA MUDA SASTERA INGGERIS 07 Semester UM
MA74 SARJANA MUDA PENGAJIAN ASIA TIMUR 07 Semester UM
MA75 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN INDIA 07 Semester UM
MA76 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN TIONGHOA 07 Semester UM
MA83 SARJANA MUDA SASTERA ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 07 Semester UM
MA84 SARJANA MUDA PENGAJIAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM
MA94 SARJANA MUDA SASTERA SEJARAH 07 Semester UM
MA95 SARJANA MUDA GEOGRAFI 07 Semester UM
MB01 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS 07 Semester UM
MB02 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK CINA 07 Semester UM
MB03 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ARAB 07 Semester UM
MB06 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK PERANCIS 07 Semester UM
MB07 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JERMAN 07 Semester UM
MB14 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK TAMIL 07 Semester UM
MB15 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JEPUN 07 Semester UM
MB16 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK SEPANYOL 07 Semester UM
MB17 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ITALI 07 Semester UM
MC02 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA) 07 Semester UM
MC04 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UM
MC06 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) 07 Semester UM
MC12 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER) 07 Semester UM
MC21 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) 07 Semester UM
MC34 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) 07 Semester UM
MD01 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UM
ME01 SARJANA MUDA PERAKAUNAN # 08 Semester UM
ME03 SARJANA MUDA EKONOMI 07 Semester UM
ME07 SARJANA MUDA KEWANGAN # 07 Semester UM
MF01 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UM
MG01 SARJANA MUDA SAINS BIOTEKNOLOGI 07 Semester UM
MG11 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM
MG31 SARJANA MUDA SAINS EKOLOGI BIODIVERSITI 07 Semester UM
MG32 SARJANA MUDA SAINS BIOKESIHATAN 07 Semester UM
MG42 SARJANA MUDA SAINS GENETIK 07 Semester UM
MG43 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI 07 Semester UM
MG44 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI GUNAAN 07 Semester UM
MH08 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA # 06 Semester UM
MH09 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UM
MH10 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN 07 Semester UM
MH11 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 07 Semester UM
MH12 SARJANA MUDA HARTA TANAH 07 Semester UM
MI16 SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH DAN USUL) 07 Semester UM
MI17 SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT 08 Semester UM
MI18 SARJANA MUDA SYARIAH (SYARIAH DAN EKONOMI) 07 Semester UM
MI19 SARJANA MUDA SYARIAH (SAINS POLITIK ISLAM) 07 Semester UM
MI20 SARJANA MUDA SYARIAH (ASTRONOMI ISLAM) 07 Semester UM
MI25 SARJANA MUDA USULUDDIN (AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM) 07 Semester UM
MI26 SARJANA MUDA USULUDDIN (DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN) 07 Semester UM
MI27 SARJANA MUDA USULUDDIN (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) 07 Semester UM
MI28 SARJANA MUDA USULUDDIN (AL-QURAN DAN AL-HADITH) 07 Semester UM
MK05 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UM
MK06 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIK 08 Semester UM
MK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UM
MK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 08 Semester UM
MK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN 08 Semester UM
ML01 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG # 08 Semester UM
ML02 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 08 Semester UM
MM01 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 Semester UM
MM03 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN 08 Semester UM
MM11 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN 08 Semester UM
MP01 SARJANA MUDA KAUNSELING # 08 Semester UM
MP02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN # 07 Semester UM
MS02 SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI 07 Semester UM
MS03 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK 07 Semester UM
MS04 SARJANA MUDA SAINS STATISTIK 07 Semester UM
MS11 SARJANA MUDA SAINS FIZIK 07 Semester UM
MS12 SARJANA MUDA SAINS KIMIA 07 Semester UM
MS21 SARJANA MUDA SAINS BIOKIMIA 07 Semester UM
MS22 SARJANA MUDA SAINS MIKROBIOLOGI 07 Semester UM
MS36 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN) 07 Semester UM
MS41 SARJANA MUDA SAINS AKTUARI 08 Semester UM
MS51 SARJANA MUDA SAINS BIOINFORMATIK 07 Semester UM
MS53 SARJANA MUDA SAINS KIMIA GUNAAN 07 Semester UM
MS73 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) # 07 Semester UM
MS74 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK GUNAAN 07 Semester UM
MS75 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SUKAN # 07 Semester UM
MT02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (BIOLOGI/FIZIK/KIMIA/MATEMATIK) # (OPEN MARKET) 08 Semester UM
MT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UM
MT11 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # 08 Semester UM
MT38 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN AL-QURAN) # 08 Semester UM
MT39 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN ISLAM) # 08 Semester UM
PA02 BACELOR KOMUNIKASI 07 Semester UPM
PA05 BACELOR MUZIK# 08 Semester UPM
PB00 BACELOR SASTERA (BAHASA INGGERIS) 07 Semester UPM
PB03 BACELOR SASTERA (BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU) 07 Semester UPM
PB04 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA MANDARIN 07 Semester UPM
PB05 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA ARAB 07 Semester UPM
PB06 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU) 07 Semester UPM
PB07 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN INGGERIS) 07 Semester UPM
PB08 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA PERANCIS 07 Semester UPM
PB09 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA JERMAN 07 Semester UPM
PC04 BACELOR SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) 08 Semester UPM
PC09 BACELOR SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) 08 Semester UPM
PC10 BACELOR KEJURUTERAAN PERISIAN 08 Semester UPM
PC11 BACELOR SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) 08 Semester UPM
PE00 BACELOR EKONOMI 08 Semester UPM
PE02 BACELOR PERAKAUNAN 08 Semester UPM
PG07 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI 08 Semester UPM
PG09 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UPM
PG11 BACELOR SAINS PERTANIAN# 08 Semester UPM
PG12 BACELOR SAINS PERHUTANAN (KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 Semester UPM
PG14 BACELOR SAINS HORTIKULTUR 08 Semester UPM
PG15 BACELOR SAINS PERHUTANAN (PERHUTANAN LADANG)(KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 Semester UPM
PG17 BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN) 08 Semester UPM
PG18 BACELOR SAINS (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UPM
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# 08 Semester UPM
PG27 BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR)(KAMPUS SERDANG, SELANGOR) 08 Semester UPM
PG28 BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR)(KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 Semester UPM
PG30 BACELOR SAINS BIOINDUSTRI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 Semester UPM
PG32 BACELOR PERTANIAN (SAINS TERNAKAN) 08 Semester UPM
PG46 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM SEKITAR 08 Semester UPM
PG47 BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI 08 Semester UPM
PH02 BACELOR SENI BINA LANDSKAP# 08 Semester UPM
PH03 BACELOR SAINS SENI BINA# 07 Semester UPM
PH12 BACELOR REKA BENTUK (REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)# 08 Semester UPM
PK01 BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UPM
PK02 BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UPM
PK03 BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UPM
PK05 BACELOR KEJURUTERAAN (PERTANIAN DAN BIOSISTEM) 08 Semester UPM
PK08 BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UPM
PK15 BACELOR KEJURUTERAAN (AEROANGKASA) 08 Semester UPM
PK16 BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN) 08 Semester UPM
PK17 BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) 08 Semester UPM
PM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UPM
PM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UPM
PM02 BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN) 08 Semester UPM
PM05 BACELOR SAINS (DIETETIK)# 08 Semester UPM
PM09 BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI) 08 Semester UPM
PM10 BACELOR SAINS (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester UPM
PM12 BACELOR KEJURURAWATAN# 08 Semester UPM
PP02 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA 08 Semester UPM
PP04 BACELOR KAUNSELING# 08 Semester UPM
PP05 BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI 08 Semester UPM
PP06 BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 08 Semester UPM
PP09 BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UPM
PP20 BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA 08 Semester UPM
PP33 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN 08 Semester UPM
PP34 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 08 Semester UPM
PP43 BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR 08 Semester UPM
PS02 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS08 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS09 BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS15 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS26 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA 08 Semester UPM
PS27 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI 08 Semester UPM
PS28 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS29 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS30 BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS36 BACELOR SAINS DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS37 BACELOR SAINS DALAM SAINS INSTRUMENTASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM
PS71 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL 08 Semester UPM
PT03 BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)# 08 Semester UPM
PT04 BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UPM
PT05 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PERTAMA)# 08 Semester UPM
PT06 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)# 08 Semester UPM
PT07 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS RUMAHTANGGA)# 08 Semester UPM
PT09 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)# 08 Semester UPM
PT11 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR BIOLOGI# 08 Semester UPM
PT12 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR FIZIK# 08 Semester UPM
PT13 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR KIMIA# 08 Semester UPM
PT14 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR MATEMATIK# 08 Semester UPM
PT15 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR STATISTIK# 08 Semester UPM
PY11 BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU 08 Semester UPM
QA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QA19 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester USIM
QB05 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QB06 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KESUSASTERAAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QB07 SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN PERDAGANGAN (KEPUJIAN) 08 Semester USIM
QC13 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) 08 Semester USIM
QE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QE06 SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QE23 SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QG00 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USIM
QG07 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester USIM
QH00 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 Semester USIM
QI05 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI07 SARJANA MUDA DA'WAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI08 SARJANA MUDA FIQH DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI10 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI11 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI13 SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QI14 SARJANA MUDA PENGAJIAN QIRAAT DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester USIM
QI15 SARJANA MUDA SYARIAH (INDUSTRI HALAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester USIM
QK87 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QL04 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH DENGAN KEPUJIAN 10 Semester USIM
QP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QP49 SARJANA MUDA PENTADBIRAN DAN HUBUNGAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QP57 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM
QS10 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) 08 Semester USIM
QS21 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USIM
QS43 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK KEWANGAN) 08 Semester USIM
QT35 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester USIM
RA72 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) 06 Semester UniMAP
RE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UniMAP
RK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK05 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK07 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK28 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK85 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RK90 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP
RP52 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN) 06 Semester UniMAP
RY01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UniMAP
RY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN) 08 Semester UniMAP
RY20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP
RY21 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UniMAP
RY31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP
RY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI) 08 Semester UniMAP
RY40 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP
RY41 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP
RY43 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP
RY44 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU) 08 Semester UniMAP
RY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN) 08 Semester UniMAP
RY56 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN) 08 Semester UniMAP
RY57 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK) 08 Semester UniMAP
RY58 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN) 08 Semester UniMAP
SA00 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) [Pengajian Bahasa Inggeris / Pengajian Bahasa Malaysia / Geografi / Sejarah / Kesusasteraan] 07 Semester USM
SA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) [Filem & Penyiaran / Komunikasi Pemujukan / Kewartawanan] # 08 Semester USM
SA03 SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) [Antropologi & Sosiologi / Ekonomi / Sains Politik / Perancangan & Pengurusan Pembangunan] 08 Semester USM
SA05 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 08 Semester USM
SA06 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN & PENGARAHAN) # 08 Semester USM
SA07 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) # 08 Semester USM
SA09 SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SA11 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) # 08 Semester USM
SA54 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 08 Semester USM
SA55 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) # 08 Semester USM
SB00 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 07 Semester USM
SB01 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) 07 Semester USM
SB02 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) 06 Semester USM
SC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) [Kejuruteraan Perisian / Sistem Cerdas / Kejuruteraan Sistem Maklumat / Perkomputeran Multimedia / Perkomputeran Rangkaian / Sistem Teragih & Keselamatan] 08 Semester USM
SD00 DOKTOR PERGIGIAN # 10 Semester USM
SE00 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SF00 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SG00 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USM
SG01 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) 08 Semester USM
SG02 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) [Bioteknologi / Agrobiologi / Biologi Akuatik / Biologi Persekitaran / Entomologi & Parasitologi] 08 Semester USM
SG03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 08 Semester USM
SG04 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USM
SG05 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) 08 Semester USM
SG06 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) 08 Semester USM
SG21 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI) 08 Semester USM
SG25 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) 08 Semester USM
SG28 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) 08 Semester USM
SG29 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) 08 Semester USM
SH03 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENIBINA) # 06 Semester USM
SH05 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BANGUNAN) 06 Semester USM
SH06 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) # 06 Semester USM
SH08 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) 06 Semester USM
SH13 SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) 06 Semester USM
SH20 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 08 Semester USM
SH25 SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester USM
SK03 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester USM
SK04 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIK) 08 Semester USM
SK06 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL) 08 Semester USM
SK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) 08 Semester USM
SK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN) 08 Semester USM
SK15 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AEROANGKASA) 08 Semester USM
SK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 08 Semester USM
SK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) 08 Semester USM
SK32 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) 08 Semester USM
SK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester USM
SM00 DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester USM
SM03 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) 08 Semester USM
SM04 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN) 08 Semester USM
SM05 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK) # 08 Semester USM
SM06 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) 08 Semester USM
SM07 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) # 08 Semester USM
SM10 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester USM
SM11 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) 08 Semester USM
SM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM
SM17 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) # 08 Semester USM
SM18 SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) # 07 Semester USM
SP00 SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) [Perlakuan Organisasi / Pemasaran / Kewangan / Operasi / Perniagaan Antarabangsa / Kewangan Islam] 08 Semester USM
SS02 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) [Mikrobiologi / Biologi Tumbuhan / Biologi Haiwan] 08 Semester USM
SS08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK) 08 Semester USM
SS15 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) 08 Semester USM
SS28 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA) 08 Semester USM
ST01 SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [Bahasa Malaysia / Geografi / Sejarah] # 08 Semester USM
ST02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) [ Matematik / Fizik / Kimia / Biologi] # 08 Semester USM
ST10 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) # 08 Semester USM
ST39 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) # 08 Semester USM
SY01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) 08 Semester USM
SY03 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) 07 Semester USM
SY06 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) 07 Semester USM
SY07 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES) 08 Semester USM
TA13 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 08 Semester UTM
TC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UTM
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) 08 Semester UTM
TC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) 08 Semester UTM
TC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) 08 Semester UTM
TC29 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) 08 Semester UTM
TE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UTM
TH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA # 06 Semester UTM
TH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP 08 Semester UTM
TH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UTM
TH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 08 Semester UTM
TH08 SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN 08 Semester UTM
TH10 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) 08 Semester UTM
TH12 SARJANA MUDA SAINS (REKABENTUK INDUSTRI) # 08 Semester UTM
TK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UTM
TK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK) 08 Semester UTM
TK03 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UTM
TK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UTM
TK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) 08 Semester UTM
TK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) 08 Semester UTM
TK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (NUKLEAR) 08 Semester UTM
TK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) 08 Semester UTM
TK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK) 08 Semester UTM
TK27 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AERONAUTIK) 08 Semester UTM
TK29 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - BIOPROSES) 08 Semester UTM
TK30 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - GAS) 08 Semester UTM
TK31 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM) 08 Semester UTM
TK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) 08 Semester UTM
TK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - INDUSTRI) 08 Semester UTM
TK49 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIO - PERUBATAN) 08 Semester UTM
TK79 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PROSES KIMIA 08 Semester UTM
TK97 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRONIK 08 Semester UTM
TK98 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN LUAR PANTAI) 08 Semester UTM
TK99 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJITUAN 08 Semester UTM
TP09 SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UTM
TP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) 08 Semester UTM
TP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 08 Semester UTM
TP25 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) 08 Semester UTM
TP32 SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) 08 Semester UTM
TS02 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) 08 Semester UTM
TS07 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UTM
TS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) 08 Semester UTM
TS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) 08 Semester UTM
TS16 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) 08 Semester UTM
TS31 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UTM
TS33 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) 08 Semester UTM
TS34 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) 08 Semester UTM
TS46 SARJANA MUDA SAINS (GEOINFORMATIK) 08 Semester UTM
TT03 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)# 08 Semester UTM
TT06 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)# 08 Semester UTM
TT30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)# 08 Semester UTM
TT31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)# 08 Semester UTM
TT60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (BINAAN BANGUNAN)# 08 Semester UTM
TT61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)# 08 Semester UTM
UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UA60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM
UA67 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN # 07 Semester UUM
UC01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 07 Semester UUM
UC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) 07 Semester UUM
UE00 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UE07 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UE17 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UE23 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI) 08 Semester UUM
UG22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN) 08 Semester UUM
UG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN) 08 Semester UUM
UL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UL05 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM
UP01 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM
UP03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP04 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM
UP05 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP09 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP10 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP11 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM
UP12 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM
UP15 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP17 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM
UP20 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN GOLF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP22 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP35 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP36 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP37 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP38 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP39 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM
UT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UUM
UT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PERAKAUNAN)# 08 Semester UUM
UT20 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)# 08 Semester UUM
UT21 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN)# 08 Semester UUM
UT41 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN MORAL)# 08 Semester UUM
WA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (KAJIAN KOMUNIKASI) 06 Semester UNIMAS
WA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (MUZIK) 06 Semester UNIMAS
WA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (DRAMA DAN TEATER) 06 Semester UNIMAS
WA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN) 06 Semester UNIMAS
WA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI) 06 Semester UNIMAS
WA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS
WA19 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS
WA21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 06 Semester UNIMAS
WA22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UNIMAS
WA23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) 06 Semester UNIMAS
WA32 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SENI HALUS)# 06 Semester UNIMAS
WA57 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENI REKA) # 06 Semester UNIMAS
WA58 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI) 06 Semester UNIMAS
WA59 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SENI) 06 Semester UNIMAS
WA92 SARJANA MUDA SENI KREATIF DENGAN KEPUJIAN (ANIMASI) 07 Semester UNIMAS
WB02 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI GLOBAL (DENGAN KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS
WB03 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (LINGUISTIK) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS
WB18 SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN KOMUNIKASI (KOMUNIKASI STRATEGIK) 08 Semester UNIMAS
WC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOMPUTAN) 08 Semester UNIMAS
WC03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT) 08 Semester UNIMAS
WC09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 08 Semester UNIMAS
WC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UNIMAS
WC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) 08 Semester UNIMAS
WE01 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERKHIDMATAN) 06 Semester UNIMAS
WE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS
WE03 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UNIMAS
WE07 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS
WE09 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS
WE10 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UNIMAS
WE13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KORPORAT) 06 Semester UNIMAS
WH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA# 06 Semester UNIMAS
WH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS
WK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SIVIL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS
WK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (DENGAN KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UNIMAS
WK18 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS
WK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK 08 Semester UNIMAS
WM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UNIMAS
WM12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS
WP02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UNIMAS
WP04 IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS
WS24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOGNITIF) 06 Semester UNIMAS
WS47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER) 06 Semester UNIMAS
WS48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA SUMBER) 06 Semester UNIMAS
WS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) 06 Semester UNIMAS
WS50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN) 06 Semester UNIMAS
WS51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN) 06 Semester UNIMAS
YA02 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YA09 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SAINS POLITIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YA10 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SEJARAH DAN TAMADUN (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YA14 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YB00 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YB03 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YB05 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YB06 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 Semester UIAM
YB23 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YC22 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YE00 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YE23 SARJANA MUDA SAINS (KEWANGAN ISLAM)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YG07 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YG38 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS TUMBUHAN GUNAAN) 08 Semester UIAM
YI05 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YI08 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - FIKAH DAN USUL FIKAH(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YI09 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - USULUDDIN DAN PERBANDINGAN AGAMA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BAHAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK15 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AEROANGKASA)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK20 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRONIK - KOMPUTER DAN MAKLUMAT)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKATRONIK)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK25 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YK48 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIOKIMIA - BIOTEKNOLOGI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
YM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
YP08 SARJANA MUDA PERANCANGAN PELANCONGAN DAN PENGURUSAN HOSPITALITI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YS59 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM
YS67 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS MARIN DAN TEKNOLOGI) 08 Semester UIAM
YT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
YT06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
YT35 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
YT49 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM
ZB03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI SILANG BUDAYA) # 06 Semester UPNM
ZC00 BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS)# 06 Semester UPNM
ZC20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS) # 06 Semester UPNM
ZC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER) # 06 Semester UPNM
ZC33 BACHELOR OF OPERATIONAL RESEARCH WITH DATA SCIENCE # 06 Semester UPNM
ZG37 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM # 06 Semester UPNM
ZG57 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM# 06 Semester UPNM
ZK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM # 08 Semester UPNM
ZK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL # 08 Semester UPNM
ZK25 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) # 08 Semester UPNM
ZK50 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA) # 08 Semester UPNM
ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN# 08 Semester UPNM
ZM00 IJAZAH SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester UPNM
ZP44 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI # 06 Semester UPNM
ZP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN # 06 Semester UPNM
ZP58 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN# 06 Semester UPNM
ZP63 SARJANA MUDA PERTAHANAN DAN KESELAMATAN ISLAM# 06 Semester UPNM