KOD PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN STPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2018/2019
 
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Bukan Pendidikan) :
Paparan Senarai Kod Program Pengajian Temu Duga (Pendidikan) :
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program Pengajian yang ditawarkan oleh ialah 987 program


CARIAN KOD PROGRAM KESELURUHAN MENGIKUT KATEGORI

Kod Nama Program Tempoh Pengajian Universiti Awam Bidang
AA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TEATER) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI MUSIC AND PERFORMING ARTS
AA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI PSYCHOLOGY
AA56 IJAZAH SARJANA MUDA SENI PERSEMBAHAN (TARI) DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UPSI MUSIC AND PERFORMING ARTS
AB14 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KOMUNIKASI SOSIAL) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI JOURNALISM AND REPORTING
AC10 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN (PERISIAN PENDIDIKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI COMPUTER SCIENCE
AC33 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PERMAINAN DIGITAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
AE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI ACCOUNTING AND TAXATION
AE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI ECONOMICS
AE11 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
AE14 IJAZAH SARJANA MUDA PENTABIRAN PERNIAGAAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
AE23 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI FINANCE, BANKING, INSURANCE
AH16 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (PENGIKLANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
AH17 IJAZAH SARJANA MUDA REKA BENTUK (ANIMASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
AS72 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (REHABILITASI SUKAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI SPORTS
AS74 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS KEJURULATIHAN) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UPSI SPORTS
AT01 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KESUSASTERAAN MELAYU) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT03 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TEACHING AND TRAINING = 143+144+145+146
AT04 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT05 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA MELAYU) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA) (TESL)) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT07 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI RUMAHTANGGA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT08 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PERAKAUNAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT09 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT11 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIOLOGI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT12 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (FIZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT13 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KIMIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT14 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MATEMATIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT16 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SAINS) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT18 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (EKONOMI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT19 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI TRAINING FOR PRE-SCHOOL TEACHERS
AT20 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT21 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT22 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MUZIK) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT23 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SENI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT32 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEJARAH) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT33 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (GEOGRAFI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT35 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT41 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN MORAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TEACHER TRAINING AND EDUCATION SCIENCES (BROAD PROGRAMMES)
AT46 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT49 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT50 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA CINA DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT55 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UPSI TEACHER TRAINING AND EDUCATION SCIENCES (BROAD PROGRAMMES)
AT58 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN PENDIDIKAN# 08 Semester UPSI TEACHER TRAINING AND EDUCATION SCIENCES (BROAD PROGRAMMES)
AT59 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT62 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BAHASA TAMIL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
AT64 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (REKA CIPTA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPSI TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT 07 Semester UTHM COMPUTER SCIENCE
BC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM COMPUTER SCIENCE
BC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM COMPUTER SCIENCE
BC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM COMPUTER SCIENCE
BC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI WEB) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM COMPUTER SCIENCE
BG00 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK GUNAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM PHYSICS
BG06 SARJANA MUDA SAINS (STATISTIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM STATISTICS
BG09 SARJANA MUDA SAINS (TEKNOLOGI MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM FOOD PROCESSING
BH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA# 06 Semester UTHM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
BK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM CIVIL ENGINEERING
BK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MECHANICS AND METAL WORK
BK27 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENYENGGARAAN PESAWAT TERBANG) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
BK54 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ELECTRICITY AND ENERGY
BK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ELECTRONICS AND AUTOMATION
BK94 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AERONAUTIK (PENERBANGAN PROFESIONAL) DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
BP23 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PENGELUARAN & OPERASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
BP24 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
BP25 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTA TANAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM WHOLESALE AND RETAIL SALES
BP28 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
BP56 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI (REKA BENTUK DAN PEMBUATAN PERABOT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM DESIGN
BS03 SARJANA MUDA SAINS (KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN PEMULIHARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
BS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK TEKNOLOGI ) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM MATHEMATICS
BT61 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT71 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT72 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (PEMESINAN AM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT73 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (BINAAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT74 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KIMPALAN DAN FABRIKASI LOGAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT75 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (MULTIMEDIA KREATIF) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BT76 SARJANA MUDA PENDIDIKAN VOKASIONAL (KATERING) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UTHM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
BY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM BUILDING
BY12 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (ALAM SEKITAR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY
BY13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (PERKHIDMATAN BANGUNAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM BUILDING
BY22 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (BIOTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM CHEMICAL AND PROCESS
BY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (AUTOMASI INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ELECTRONICS AND AUTOMATION
BY33 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA ELEKTRIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ELECTRICITY AND ENERGY
BY51 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
BY54 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (LOJI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MECHANICS AND METAL WORK
BY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
BY82 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI DAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM ELECTRONICS AND AUTOMATION
BY95 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
CC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (MEDIA INTERAKTIF) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PENGURUSAN PANGKALAN DATA) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CC30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (TEKNOLOGI PERMAINAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTeM COMPUTER SCIENCE
CK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MECHANICS AND METAL WORK
CK09 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
CK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CK42 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRICITY AND ENERGY
CK54 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CP53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
CP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (INOVASI TEKNOLOGI) 08 Semester UTeM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
CP55 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN TEKNOLOGI TINGGI) 08 Semester UTeM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
CY30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRICITY AND ENERGY
CY31 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRICITY AND ENERGY
CY32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (AUTOMASI INDUSTRI & ROBOTIK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRICITY AND ENERGY
CY41 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TELEKOMUNIKASI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CY42 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK INDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CY45 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CY51 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI AUTOMOTIF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MECHANICS AND METAL WORK
CY52 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (SISTEM PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MECHANICS AND METAL WORK
CY53 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MECHANICS AND METAL WORK
CY61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MECHANICS AND METAL WORK
CY81 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM ELECTRONICS AND AUTOMATION
CY90 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
CY91 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PROSES DAN TEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
CY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (REKA BENTUK PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTeM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
DA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (ANTROPOLOGI DAN DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
DA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA SOCIAL WORK AND COUNSELLING
DB00 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS DENGAN KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA OTHER LANGUAGE
DB05 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA ARAB (DENGAN KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA OTHER LANGUAGE
DC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PEMBANGUNAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA COMPUTER SCIENCE
DC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN RANGKAIAN KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA COMPUTER SCIENCE
DC31 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN INTERNET) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA COMPUTER SCIENCE
DC32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (INFORMATIK MEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA COMPUTER SCIENCE
DE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA FINANCE, BANKING, INSURANCE
DE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UniSZA FINANCE, BANKING, INSURANCE
DG47 IJAZAH SARJANA MUDA PRODUKSI DAN KESIHATAN HAIWAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA VETERINARY
DH12 IJAZAH SARJANA MUDA REKABENTUK PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA DESIGN
DI01 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA RELIGION
DI02 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA RELIGION
DI07 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH) DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA RELIGION
DI13 IJAZAH SARJANA MUDA USULUDDIN DENGAN KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UniSZA RELIGION
DI30 IJAZAH SARJANA MUDA AL-QURAN DAN AS-SUNNAH (QIRAAT) DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UniSZA RELIGION
DL00 IJAZAH SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA LAW
DL06 IJAZAH SARJANA MUDA HUBUNGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
DM00 IJAZAH SARJANA MUDA PERUBATAN DAN PEMBEDAHAN# 10 Semester UniSZA MEDICINE
DM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
DM05 IJAZAH SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA THERAPY AND REHABILITATION
DM13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
DP36 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN RISIKO DAN TAKAFUL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
DP60 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN KEKAYAAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UniSZA MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
DS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PEMAKANAN (KEPUJIAN) 08 Semester UniSZA THERAPY AND REHABILITATION
DS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKUATIK 08 Semester UniSZA FISHERIES
DS55 IJAZAH SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
DS77 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
DY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniSZA FOOD PROCESSING
DY92 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN (REKA BENTUK PRODUK) 07 Semester UniSZA MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
EA27 SARJANA MUDA SENI REKA TEKSTIL (KEPUJIAN ) # 06 Semester UiTM CRAFT SKILLS
EA28 SARJANA MUDA SENI REKA LOGAM KONTEMPORARI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM CRAFT SKILLS
EA29 SARJANA MUDA SENI REKA PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM DESIGN
EA30 SARJANA MUDA SERAMIK PERINDUSTRIAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM CRAFT SKILLS
EA31 SARJANA MUDA FOTOMEDIA KREATIF (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA32 SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM FINE ARTS
EA33 SARJANA MUDA SENI REKA GRAFIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA34 SARJANA MUDA SENI REKA FESYEN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM DESIGN
EA36 SARJANA MUDA SENI MUZIK KOMPOSISI (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA37 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN REKOD 07 Semester UiTM LIBRARY, INFORMATION, ARCHIVE
EA38 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM LIBRARY, INFORMATION, ARCHIVE
EA39 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERPUSTAKAAN 07 Semester UiTM LIBRARY, INFORMATION, ARCHIVE
EA40 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN PUSAT SUMBER 07 Semester UiTM LIBRARY, INFORMATION, ARCHIVE
EA41 SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) PERSEMBAHAN # 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA53 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA69 SARJANA MUDA PERNIAGAAN MUZIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
EA70 SARJANA MUDA PENGAJIAN BUDAYA VISUAL (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA71 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM JOURNALISM AND REPORTING
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
EA90 SARJANA MUDA SAINS MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGURUSAN KANDUNGAN MAKLUMAT 06 Semester UiTM LIBRARY, INFORMATION, ARCHIVE
EB00 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM OTHER LANGUAGE
EB02 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA INGGERIS KOMUNIKASI ANTARA BUDAYA # 06 Semester UiTM OTHER LANGUAGE
EB03 SARJANA MUDA PENGAJIAN BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI PROFESIONAL # 06 Semester UiTM OTHER LANGUAGE
EB05 SARJANA MUDA BAHASA GUNAAN (KEPUJIAN) BAHASA ARAB KOMUNIKASI PROFESIONAL 06 Semester UiTM OTHER LANGUAGE
EC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC13 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN PERNIAGAAN 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC14 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) KOMUNIKASI DATA DAN PERANGKAIAN 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC15 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM MAKLUMAT 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN SISTEM PINTAR 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
EC23 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) PENGKOMPUTERAN NETSENTRIK 07 Semester UiTM COMPUTER SCIENCE
ED00 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UiTM DENTAL STUDIES
EE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM ECONOMICS
EE03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UiTM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
EE04 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) # 06 Semester UiTM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
EE09 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EE10 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UiTM MARKETING AND ADVERTISING
EE11 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EE12 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERUNCITAN) 06 Semester UiTM WHOLESALE AND RETAIL SALES
EE13 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN OPERASI) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EE14 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN) 06 Semester UiTM FINANCE, BANKING, INSURANCE
EE15 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (INSURANS) 06 Semester UiTM FINANCE, BANKING, INSURANCE
EE23 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ISLAM) 06 Semester UiTM FINANCE, BANKING, INSURANCE
EE24 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGANGKUTAN) 06 Semester UiTM TRANSPORT SERVICES
EE27 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELABURAN) 06 Semester UiTM FINANCE, BANKING, INSURANCE
EF00 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM PHARMACY
EG08 SARJANA MUDA SAINS PERNIAGAANTANI (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY (BROAD PROGRAMMES)
EG26 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) DALAM AGROTEKNOLOGI (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN) 06 Semester UiTM AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY (BROAD PROGRAMMES)
EG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) AGRONOMI 07 Semester UiTM AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY (BROAD PROGRAMMES)
EG53 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (KEPUJIAN) TEKNOLOGI HORTIKULTUR 06 Semester UiTM HORTICULTURE
EH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA # 08 Semester UiTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
EH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
EH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UiTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
EH05 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UiTM CIVIL ENGINEERING
EH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UiTM CIVIL ENGINEERING
EH07 SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM WHOLESALE AND RETAIL SALES
EH08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PEMBINAAN 07 Semester UiTM CIVIL ENGINEERING
EH09 SARJANA MUDA SAINS UKUR DAN GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
EH10 SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM DESIGN
EH14 SARJANA MUDA PENGURUSAN TAMAN DAN AMENITI DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UiTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
EH18 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PEMBINAAN 07 Semester UiTM BUILDING
EI12 SARJANA MUDA MUAMALAT (KEPUJIAN) 07 Semester UiTM FINANCE, BANKING, INSURANCE
EK00 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) KEPUJIAN 08 Semester UiTM CHEMICAL AND PROCESS
EK01 SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UiTM CIVIL ENGINEERING
EK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK 08 Semester UiTM ELECTRICITY AND ENERGY
EK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN MEKANIKAL 08 Semester UiTM MECHANICS AND METAL WORK
EK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM MECHANICS AND METAL WORK
EK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 08 Semester UiTM ELECTRICITY AND ENERGY
EK33 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA (PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM CHEMICAL AND PROCESS
EK60 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) AWAM (INFRASTRUKTUR) 08 Semester UiTM CIVIL ENGINEERING
EK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) ELEKTRONIK 08 Semester UiTM ELECTRONICS AND AUTOMATION
EK88 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MINYAK DAN GAS) KEPUJIAN 08 Semester UiTM CHEMICAL AND PROCESS
EL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN) # 08 Semester UiTM LAW
EL02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EL04 SARJANA MUDA SAINS PENTADBIRAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EM00 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN 10 Semester UiTM MEDICINE
EM04 SARJANA MUDA OPTOMETRI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM THERAPY AND REHABILITATION
EM05 SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM THERAPY AND REHABILITATION
EM10 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
EM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM NURSING AND CARING
EM13 SARJANA MUDA PENGIMEJAN PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
EM14 SARJANA MUDA FISIOTERAPI (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM THERAPY AND REHABILITATION
EM15 SARJANA MUDA PEMULIHAN CARAKERJA (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM THERAPY AND REHABILITATION
EM19 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN (KEPUJIAN) 08 Semester UiTM MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
EP08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester UiTM TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
EP13 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN HOTEL 06 Semester UiTM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
EP14 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 06 Semester UiTM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
EP26 SARJANA MUDA PENGURUSAN SISTEM PEJABAT (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP40 SARJANA MUDA PENGURUSAN MAJLIS (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP41 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERKHIDMATAN PELANGGAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP42 SARJANA MUDA PENTADBIRAN KESIHATAN (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP43 SARJANA MUDA PENTADBIRAN ALAM SEKITAR (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP44 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI KULINARI 08 Semester UiTM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
EP60 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI HALAL (KEPUJIAN) 06 Semester UiTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
EP61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEUSAHAWANAN 06 Semester UiTM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
ES02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI) 06 Semester UiTM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
ES08 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK 07 Semester UiTM MATHEMATICS
ES09 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) STATISTIK 07 Semester UiTM STATISTICS
ES10 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS AKTUARI 07 Semester UiTM STATISTICS
ES15 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK) 06 Semester UiTM PHYSICS
ES20 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SPORTS
ES28 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 06 Semester UiTM CHEMISTRY
ES32 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) FIZIK INDUSTRI 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES40 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI MARIN # 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES57 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN) 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES58 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI POLIMER 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES59 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA GUNAAN 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES60 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UiTM FOOD PROCESSING
ES61 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) TEKNOLOGI PERABOT 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES62 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SAINS TEKSTIL DAN TEKNOLOGI FESYEN 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES63 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI PERSEKITARAN) 06 Semester UiTM ENVIRONMENTAL SCIENCE
ES64 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI BAHAN) 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES69 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGURUSAN 07 Semester UiTM MATHEMATICS
ES70 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KIMIA (ANALISIS FORENSIK) 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES71 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) BIOMOLEKUL 06 Semester UiTM APPLIED SCIENCE
ES72 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) MATEMATIK PENGKOMPUTERAN 07 Semester UiTM MATHEMATICS
ES74 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SPORTS
ES76 SARJANA MUDA KESIHATAN DAN KECERGASAN (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM SPORTS
ET00 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN SENI DAN SENI REKA # 08 Semester UiTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ET03 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN (KEPUJIAN) PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN # 08 Semester UiTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ET06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UiTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ET22 SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI MUZIK (KEPUJIAN) # 06 Semester UiTM TRAINING FOR TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECT
GC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UMT COMPUTER SCIENCE
GC28 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN INFORMATIK MARITIM 07 Semester UMT COMPUTER SCIENCE
GE00 SARJANA MUDA EKONOMI (SUMBER ALAM) 06 Semester UMT ECONOMICS
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UMT ACCOUNTING AND TAXATION
GG09 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMT FOOD PROCESSING
GG10 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PERIKANAN) 06 Semester UMT APPLIED SCIENCE
GG15 SARJANA MUDA SAINS (SAINS SAMUDERA) 06 Semester UMT EARTH SCIENCE
GG27 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (AKUAKULTUR) 06 Semester UMT FISHERIES
GG34 SARJANA MUDA SAINS AGROTEKNOLOGI (SAINS TANAMAN) 08 Semester UMT EARTH SCIENCE
GG37 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI MARITIM) 08 Semester UMT EARTH SCIENCE
GP04 SARJANA MUDA KAUNSELING 08 Semester UMT SOCIAL WORK AND COUNSELLING
GP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN 06 Semester UMT TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
GP18 SARJANA MUDA PENGURUSAN(MARITIM) 07 Semester UMT MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
GP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 06 Semester UMT MARKETING AND ADVERTISING
GP31 SARJANA MUDA PENGURUSAN(POLISI DAN SEKITARAN SOSIAL) 06 Semester UMT SOCIAL WORK AND COUNSELLING
GS02 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BIOLOGI) 06 Semester UMT BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
GS03 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (PEMULIHARAAN DAN PENGURUSAN BIODIVERSITI) 06 Semester UMT ENVIRONMENTAL SCIENCE
GS04 SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UMT FOOD PROCESSING
GS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KOMPUTASI) 06 Semester UMT MATHEMATICS
GS15 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (FIZIK ELEKTRONIK DAN INSTRUMENTASI) 06 Semester UMT APPLIED SCIENCE
GS28 SARJANA MUDA SAINS (SAINS KIMIA) 06 Semester UMT CHEMISTRY
GS40 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI MARIN) 06 Semester UMT EARTH SCIENCE
GS43 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK KEWANGAN) 06 Semester UMT MATHEMATICS
GS44 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA ANALISIS DAN PERSEKITARAN) 06 Semester UMT ENVIRONMENTAL SCIENCE
GS68 SARJANA MUDA SAINS (SAINS NAUTIKA DAN PENGANGKUTAN MARITIM) # 08 Semester UMT TRANSPORT SERVICES
GY06 SARJANA MUDA TEKNOLOGI (ALAM SEKITAR) 08 Semester UMT ENVIRONMENTAL SCIENCE
HA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI) 06 Semester UMS JOURNALISM AND REPORTING
HA05 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI MUZIK)# 06 Semester UMS MUSIC AND PERFORMING ARTS
HA11 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SENI KREATIF) 06 Semester UMS MUSIC AND PERFORMING ARTS
HA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN INDUSTRI) 06 Semester UMS WORKING LIFE
HA13 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI)# 06 Semester UMS PSYCHOLOGY
HA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL) 06 Semester UMS SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
HA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (HUBUNGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
HA16 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI)# 06 Semester UMS PSYCHOLOGY
HA18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI) 06 Semester UMS EARTH SCIENCE
HA19 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KAUNSELING)# 08 Semester UMS PSYCHOLOGY
HA20 IJAZAH SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA)# 06 Semester UMS PSYCHOLOGY
HA24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH) 06 Semester UMS HISTORY AND ARCHAEOLOGY
HA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI SENI VISUAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS ARTS (BROAD PROGRAMMES)
HA52 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS SOCIAL WORK AND COUNSELLING
HC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UMS COMPUTER SCIENCE
HC05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN RANGKAIAN) 08 Semester UMS COMPUTER SCIENCE
HC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MULTIMEDIA) 08 Semester UMS COMPUTER SCIENCE
HC13 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN (KOMPUTERAN PERNIAGAAN) 08 Semester UMS COMPUTER SCIENCE
HE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
HE04 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (KEUSAHAWANAN) 06 Semester UMS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
HE05 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UMS ECONOMICS
HE06 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN) 06 Semester UMS FINANCE, BANKING, INSURANCE
HE07 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN) 06 Semester UMS ECONOMICS
HE08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERHOTELAN) 06 Semester UMS HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
HE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
HE10 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UMS MARKETING AND ADVERTISING
HE11 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI SUMBER MANUSIA) 06 Semester UMS ECONOMICS
HE19 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS FINANCE, BANKING, INSURANCE
HE20 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR) 06 Semester UMS FINANCE, BANKING, INSURANCE
HE21 IJAZAH SARJANA MUDA PEMASARAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UMS MARKETING AND ADVERTISING
HE22 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA) 06 Semester UMS FINANCE, BANKING, INSURANCE
HE23 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS FINANCE, BANKING, INSURANCE
HG07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI) 08 Semester UMS APPLIED SCIENCE
HG09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UMS FOOD PROCESSING
HG19 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA) 08 Semester UMS FORESTRY
HG20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI) 08 Semester UMS NATURAL ENVIRONMENTS AND WILDLIFE
HG23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI) 08 Semester UMS FORESTRY
HG34 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TANAMAN) 08 Semester UMS CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
HG35 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (HORTIKULTUR DAN LANSKAP) 08 Semester UMS HORTICULTURE
HG36 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERTANIAN DENGAN KEPUJIAN (PENGELUARAN TERNAKAN) 08 Semester UMS CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
HI15 SARJANA MUDA PENDARASAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMS RELIGION
HK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester UMS CIVIL ENGINEERING
HK02 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS ELECTRONICS AND AUTOMATION
HK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester UMS CHEMICAL AND PROCESS
HK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL) 08 Semester UMS MECHANICS AND METAL WORK
HK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS ELECTRONICS AND AUTOMATION
HK88 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS) 08 Semester UMS ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
HM00 IJAZAH DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UMS MEDICINE
HP08 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PELANCONGAN)# 06 Semester UMS TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
HS03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI PEMULIHARAAN) 08 Semester UMS BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
HS04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN) 08 Semester UMS FOOD PROCESSING
HS05 IJAZAH SARJANA MUDA PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMS FOOD PROCESSING
HS07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UMS APPLIED SCIENCE
HS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN EKONOMI) 08 Semester UMS MATHEMATICS
HS09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER) 08 Semester UMS MATHEMATICS
HS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UMS ENVIRONMENTAL SCIENCE
HS20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UMS SPORTS
HS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI) 08 Semester UMS EARTH SCIENCE
HS22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK DENGAN ELEKTRONIK) 08 Semester UMS PHYSICS
HS27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (AKUAKULTUR) 08 Semester UMS FISHERIES
HS40 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MARIN) 08 Semester UMS EARTH SCIENCE
HT06 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN DENGAN TESL)# 08 Semester UMS TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
HT19 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK# 08 Semester UMS TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
HY07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS MAKANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES) 08 Semester UMS FOOD PROCESSING
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester UMS MATERIALS (WOOD, PAPER, PLASTIC, GLASS)
JC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP COMPUTER SCIENCE
JC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER & RANGKAIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP COMPUTER SCIENCE
JC24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (TEKNOLOGI GRAFIK & MULTIMEDIA) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP COMPUTER SCIENCE
JG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) KIMIA INDUSTRI 08 Semester UMP APPLIED SCIENCE
JG44 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI INDUSTRI 08 Semester UMP APPLIED SCIENCE
JG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) TEKNOLOGI BAHAN 08 Semester UMP APPLIED SCIENCE
JK01 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UMP CIVIL ENGINEERING
JK02 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (ELEKTRONIK) 08 Semester UMP ELECTRONICS AND AUTOMATION
JK03 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UMP CHEMICAL AND PROCESS
JK08 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL 08 Semester UMP MECHANICS AND METAL WORK
JK09 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN PEMBUATAN 08 Semester UMP MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
JK21 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIK (SISTEM KUASA) 08 Semester UMP ELECTRICITY AND ENERGY
JK24 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK 08 Semester UMP ELECTRONICS AND AUTOMATION
JK25 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKATRONIK (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (HSKA), JERMAN) 09 Semester UMP ELECTRONICS AND AUTOMATION
JK40 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF) 08 Semester UMP MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
JK71 IJAZAH SARJANA MUDA (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PROGRAM KERJASAMA DENGAN KARLSRUHE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, JERMAN) 09 Semester UMP MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
JP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PROJEK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
JP46 IJAZAH SARJANA MUDA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
JP47 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
JP52 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (DENGAN KERJASAMA REUTLINGEN UNIVERSITY, JERMAN) 08 Semester UMP MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
JY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP CHEMICAL AND PROCESS
JY30 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (ELEKTRIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP ELECTRONICS AND AUTOMATION
JY35 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KUASA & MESIN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
JY46 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM KOMPUTER) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
JY56 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (TENAGA & PERSEKITARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP ELECTRICITY AND ENERGY
JY60 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PENGURUSAN INFRASTRUKTUR) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP CIVIL ENGINEERING
JY65 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PETROLEUM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
JY70 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUATAN (FARMASEUTIKAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP CHEMICAL AND PROCESS
JY90 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ( PEMBUATAN ) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMP MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
KA09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS POLITIK)# 06 Semester UKM POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
KA14 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI & SOSIOLOGI)# 06 Semester UKM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
KA16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PSIKOLOGI)# 06 Semester UKM PSYCHOLOGY
KA17 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PERSURATAN MELAYU)# 06 Semester UKM NATIONAL LANGUAGE
KA18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (GEOGRAFI)# 06 Semester UKM EARTH SCIENCE
KA22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMBANGUNAN)# 06 Semester UKM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
KA23 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KERJA SOSIAL)# 06 Semester UKM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
KA24 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (SEJARAH)# 06 Semester UKM HISTORY AND ARCHAEOLOGY
KA47 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KOMUNIKASI MEDIA)# 06 Semester UKM JOURNALISM AND REPORTING
KA91 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS CITRA# 08 Semester UKM HUMANITIES (BROAD PROGRAMMES)
KB00 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA INGGERIS)# 06 Semester UKM OTHER LANGUAGE
KB03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (LINGUISTIK)# 06 Semester UKM LANGUAGES = 223+224
KB06 IJAZAH SARJANAMUDA SASTERA DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN BAHASA MELAYU)# 06 Semester UKM NATIONAL LANGUAGE
KC00 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM COMPUTER SCIENCE
KC02 IJAZAH SARJANAMUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM COMPUTER SCIENCE
KC04 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT)# 08 Semester UKM COMPUTER SCIENCE
KC09 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN PERISIAN DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA)# 08 Semester UKM COMPUTER SCIENCE
KD00 DOKTOR PERGIGIAN# 10 Semester UKM DENTAL STUDIES
KE00 IJAZAH SARJANAMUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM ECONOMICS
KE04 IJAZAH SARJANAMUDA KEUSAHAWANAN DAN INOVASI DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
KF00 IJAZAH SARJANAMUDA FARMASI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM PHARMACY
KH03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS SENI BINA DENGAN KEPUJIAN # 06 Semester UKM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
KI01 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (USULUDDIN DAN FALSAFAH) # 06 Semester UKM RELIGION
KI02 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (SYARIAH)# 06 Semester UKM RELIGION
KI03 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM)# 06 Semester UKM RELIGION
KI04 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN DAKWAH DAN KEPIMPINAN)# 06 Semester UKM RELIGION
KI05 IJAZAH SARJANAMUDA PENGAJIAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN (PENGAJIAN AL- QURAN DAN AL-SUNNAH)# 06 Semester UKM RELIGION
KK01 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM CIVIL ENGINEERING
KK02 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM ELECTRONICS AND AUTOMATION
KK03 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM CHEMICAL AND PROCESS
KK08 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM MECHANICS AND METAL WORK
KK17 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM ELECTRONICS AND AUTOMATION
KL00 IJAZAH SARJANAMUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM LAW
KM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UKM MEDICINE
KM03 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM MEDICAL SERVICES =725+726+727
KM04 IJAZAH SARJANAMUDA OPTOMETRI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM THERAPY AND REHABILITATION
KM05 IJAZAH SARJANAMUDA DIETETIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM THERAPY AND REHABILITATION
KM06 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PEMAKANAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM FOOD PROCESSING
KM07 IJAZAH SARJANAMUDA AUDIOLOGI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM MEDICINE
KM08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERTUTURAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UKM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
KM10 IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY
KM11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS FORENSIK DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM APPLIED SCIENCE
KM12 IJAZAH SARJANAMUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM NURSING AND CARING
KM13 IJAZAH SARJANAMUDA PENGIMEJAN DIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
KM14 IJAZAH SARJANAMUDA FISIOTERAPI DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM THERAPY AND REHABILITATION
KM15 IJAZAH SARJANAMUDA TERAPI CARAKERJA DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM THERAPY AND REHABILITATION
KM16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS PERUBATAN KECEMASAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UKM MEDICAL SERVICES =725+726+727
KP03 IJAZAH SARJANAMUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN# 06 Semester UKM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
KS01 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS LAUT)# 08 Semester UKM EARTH SCIENCE
KS04 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN)# 08 Semester UKM FOOD PROCESSING
KS05 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOLOGI)# 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS08 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK)# 08 Semester UKM MATHEMATICS
KS09 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK)# 08 Semester UKM STATISTICS
KS10 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI)# 08 Semester UKM STATISTICS
KS11 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN)# 08 Semester UKM ENVIRONMENTAL SCIENCE
KS15 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK)# 08 Semester UKM PHYSICS
KS16 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA)# 08 Semester UKM PHYSICS
KS17 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GEOLOGI)# 08 Semester UKM PHYSICS
KS18 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS NUKLEAR)# 06 Semester UKM PHYSICS
KS19 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS BAHAN)# 08 Semester UKM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
KS21 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA)# 08 Semester UKM CHEMISTRY
KS22 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (OLEOKIMIA)# 08 Semester UKM CHEMISTRY
KS26 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOKIMIA)# 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS27 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MIKROBIOLOGI)# 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS52 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK)# 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS53 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (GENETIK)# 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS55 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI TUMBUHAN)# 08 Semester UKM APPLIED SCIENCE
KS56 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI DENGAN PENGURUSAN)# 08 Semester UKM APPLIED SCIENCE
KS65 IJAZAH SARJANAMUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN)# 08 Semester UKM FOOD PROCESSING
KT03 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (SUKAN DAN REKREASI)# 08 Semester UKM TRAINING FOR TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECT
KT06 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL))# 08 Semester UKM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
KT10 IJAZAH SARJANAMUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN KHAS)# 08 Semester UKM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
LA32 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KREATIF DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
LA56 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN WARISAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK HISTORY AND ARCHAEOLOGY
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I)# 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
LE12 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERUNCITAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
LE23 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
LG32 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS PETERNAKAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERY (BROAD PROGRAMMES)
LG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (AGROTEKNOLOGI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
LG42 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS SUMBER ASLI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK ENVIRONMENTAL PROTECTION (BROAD PROGRAMMES)
LG43 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BIOINDUSTRI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK APPLIED SCIENCE
LG47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (GEOSAINS) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK EARTH SCIENCE
LG48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (SAINS KELESTARIAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK ENVIRONMENTAL SCIENCE
LG49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI PEMBANGUNAN PRODUK) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
LG50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI BAHAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK APPLIED SCIENCE
LG51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (TEKNOLOGI SUMBER HUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK APPLIED SCIENCE
LG52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (JAMINAN MAKANAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK FOOD PROCESSING
LH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UMK ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
LH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SENIBINA DENGAN KEPUJIAN# 07 Semester UMK ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
LH10 IJAZAH SARJANA MUDA SENIBINA DALAMAN DENGAN KEPUJIAN# 08 Semester UMK DESIGN
LM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UMK VETERINARY
LP35 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PERDAGANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
LP37 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (LOGISTIK & PERNIAGAAN PENGEDARAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
LP38 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (HOSPITALITI) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
LP42 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (KEUSAHAWANAN KESIHATAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
LP48 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN (PELANCONGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UMK MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
MA07 SARJANA MUDA MUZIK # 06 Semester UM MUSIC AND PERFORMING ARTS
MA08 SARJANA MUDA DRAMA # 06 Semester UM MUSIC AND PERFORMING ARTS
MA16 SARJANA MUDA KESENIAN MELAYU 07 Semester UM NATIONAL LANGUAGE
MA18 SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PROFESIONAL 07 Semester UM NATIONAL LANGUAGE
MA19 SARJANA MUDA KESUSASTERAAN MELAYU 07 Semester UM NATIONAL LANGUAGE
MA20 SARJANA MUDA SOSIO-BUDAYA MELAYU 07 Semester UM NATIONAL LANGUAGE
MA21 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 Semester UM JOURNALISM AND REPORTING
MA22 SARJANA MUDA LINGUISTIK MELAYU 07 Semester UM NATIONAL LANGUAGE
MA51 SARJANA MUDA TARI # 06 Semester UM MUSIC AND PERFORMING ARTS
MA64 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ANTARABANGSA DAN STRATEGIK 07 Semester UM POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
MA66 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN ASIA TENGGARA 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MA67 SARJANA MUDA PENTADBIRAN SOSIAL 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MA68 SARJANA MUDA SASTERA INGGERIS 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MA74 SARJANA MUDA PENGAJIAN ASIA TIMUR 07 Semester UM POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
MA75 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN INDIA 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MA76 SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN TIONGHOA 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MA83 SARJANA MUDA SASTERA ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MA84 SARJANA MUDA PENGAJIAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
MA94 SARJANA MUDA SASTERA SEJARAH 07 Semester UM HISTORY AND ARCHAEOLOGY
MA95 SARJANA MUDA GEOGRAFI 07 Semester UM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
MB01 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK INGGERIS 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB02 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK CINA 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB03 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ARAB 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB06 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK PERANCIS 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB07 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JERMAN 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB14 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK TAMIL 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB15 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK JEPUN 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB16 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK SEPANYOL 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MB17 SARJANA MUDA BAHASA DAN LINGUISTIK ITALI 07 Semester UM OTHER LANGUAGE
MC02 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MC04 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MC06 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM MAKLUMAT) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MC12 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM DAN RANGKAIAN KOMPUTER) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MC21 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPINTARAN BUATAN) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MD01 SARJANA MUDA PEMBEDAHAN PERGIGIAN # 10 Semester UM DENTAL STUDIES
ME01 SARJANA MUDA PERAKAUNAN # 08 Semester UM ACCOUNTING AND TAXATION
ME03 SARJANA MUDA EKONOMI 07 Semester UM ECONOMICS
ME07 SARJANA MUDA KEWANGAN # 07 Semester UM FINANCE, BANKING, INSURANCE
MF01 SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester UM PHARMACY
MG01 SARJANA MUDA SAINS BIOTEKNOLOGI 07 Semester UM APPLIED SCIENCE
MG11 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN ALAM SEKITAR 07 Semester UM ENVIRONMENTAL SCIENCE
MG31 SARJANA MUDA SAINS EKOLOGI BIODIVERSITI 07 Semester UM ENVIRONMENTAL SCIENCE
MG32 SARJANA MUDA SAINS BIOKESIHATAN 07 Semester UM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
MG42 SARJANA MUDA SAINS GENETIK 07 Semester UM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
MG43 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI 07 Semester UM EARTH SCIENCE
MG44 SARJANA MUDA SAINS GEOLOGI GUNAAN 07 Semester UM EARTH SCIENCE
MH08 SARJANA MUDA SAINS SENI BINA # 06 Semester UM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
MH09 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
MH10 SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN 07 Semester UM BUILDING
MH11 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 07 Semester UM CIVIL ENGINEERING
MH12 SARJANA MUDA HARTA TANAH 07 Semester UM WHOLESALE AND RETAIL SALES
MI16 SARJANA MUDA SYARIAH (FIQH DAN USUL) 07 Semester UM RELIGION
MI17 SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT 08 Semester UM RELIGION
MI18 SARJANA MUDA SYARIAH (SYARIAH DAN EKONOMI) 07 Semester UM RELIGION
MI19 SARJANA MUDA SYARIAH (SAINS POLITIK ISLAM) 07 Semester UM RELIGION
MI20 SARJANA MUDA SYARIAH (ASTRONOMI ISLAM) 07 Semester UM RELIGION
MI25 SARJANA MUDA USULUDDIN (AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM) 07 Semester UM RELIGION
MI26 SARJANA MUDA USULUDDIN (DAKWAH DAN PEMBANGUNAN INSAN) 07 Semester UM RELIGION
MI27 SARJANA MUDA USULUDDIN (SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM) 07 Semester UM RELIGION
MI28 SARJANA MUDA USULUDDIN (AL-QURAN DAN AL-HADITH) 07 Semester UM RELIGION
MK05 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UM CHEMICAL AND PROCESS
MK06 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIK 08 Semester UM MECHANICS AND METAL WORK
MK09 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM 08 Semester UM CIVIL ENGINEERING
MK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK 08 Semester UM ELECTRICITY AND ENERGY
MK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN 08 Semester UM ELECTRONICS AND AUTOMATION
ML01 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG # 08 Semester UM LAW
ML02 SARJANA MUDA SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG 08 Semester UM SYARIAH LAW
MM01 SARJANA MUDA PERUBATAN DAN SARJANA MUDA PEMBEDAHAN # 10 Semester UM MEDICINE
MM03 SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN 08 Semester UM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
MM11 SARJANA MUDA SAINS KEJURURAWATAN 08 Semester UM NURSING AND CARING
MP01 SARJANA MUDA KAUNSELING # 08 Semester UM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
MP02 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN # 07 Semester UM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
MS02 SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN SAINS DAN TEKNOLOGI 07 Semester UM HISTORY, PHILOSOPHY AND RELATED SUBJECT = 225+226
MS03 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK 07 Semester UM MATHEMATICS
MS04 SARJANA MUDA SAINS STATISTIK 07 Semester UM STATISTICS
MS11 SARJANA MUDA SAINS FIZIK 07 Semester UM PHYSICS
MS12 SARJANA MUDA SAINS KIMIA 07 Semester UM CHEMISTRY
MS21 SARJANA MUDA SAINS BIOKIMIA 07 Semester UM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
MS22 SARJANA MUDA SAINS MIKROBIOLOGI 07 Semester UM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
MS36 SARJANA MUDA SAINS (SAINS BAHAN) 07 Semester UM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
MS41 SARJANA MUDA SAINS AKTUARI 08 Semester UM STATISTICS
MS51 SARJANA MUDA SAINS BIOINFORMATIK 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
MS53 SARJANA MUDA SAINS KIMIA GUNAAN 07 Semester UM CHEMISTRY
MS73 SARJANA MUDA SAINS SUKAN (SAINS EKSESAIS) # 07 Semester UM SPORTS
MS74 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK GUNAAN 07 Semester UM MATHEMATICS
MS75 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN SUKAN # 07 Semester UM SPORTS
MT02 SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (BIOLOGI/FIZIK/KIMIA/MATEMATIK) # (OPEN MARKET) 08 Semester UM EDUCATION SCIENCE
MT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA # 08 Semester UM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
MT11 SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # 08 Semester UM TRAINING FOR PRE-SCHOOL TEACHERS
MT38 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN AL-QURAN) # 08 Semester UM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
MT39 SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM (PENGAJIAN ISLAM) # 08 Semester UM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PA02 BACELOR KOMUNIKASI 07 Semester UPM JOURNALISM AND REPORTING
PA05 BACELOR MUZIK# 08 Semester UPM MUSIC AND PERFORMING ARTS
PB00 BACELOR SASTERA (BAHASA INGGERIS) 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PB03 BACELOR SASTERA (BAHASA DAN LINGUISTIK MELAYU) 07 Semester UPM LANGUAGES = 223+224
PB04 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA MANDARIN 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PB05 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA ARAB 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PB06 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN MELAYU) 07 Semester UPM NATIONAL LANGUAGE
PB07 BACELOR SASTERA (KESUSASTERAAN INGGERIS) 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PB08 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA PERANCIS 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PB09 BACELOR SASTERA (BAHASA ASING) PENGKHUSUSAN BAHASA JERMAN 07 Semester UPM OTHER LANGUAGE
PC04 BACELOR SAINS KOMPUTER (SISTEM KOMPUTER) 08 Semester UPM COMPUTER SCIENCE
PC09 BACELOR SAINS KOMPUTER (MULTIMEDIA) 08 Semester UPM COMPUTER SCIENCE
PC10 BACELOR KEJURUTERAAN PERISIAN 08 Semester UPM COMPUTER SCIENCE
PC11 BACELOR SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN KOMPUTER) 08 Semester UPM COMPUTER SCIENCE
PE00 BACELOR EKONOMI 08 Semester UPM ECONOMICS
PE02 BACELOR PERAKAUNAN 08 Semester UPM ACCOUNTING AND TAXATION
PG07 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOTEKNOLOGI 08 Semester UPM APPLIED SCIENCE
PG09 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN 08 Semester UPM FOOD PROCESSING
PG11 BACELOR SAINS PERTANIAN# 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
PG12 BACELOR SAINS PERHUTANAN 08 Semester UPM FORESTRY
PG14 BACELOR SAINS HORTIKULTUR 08 Semester UPM HORTICULTURE
PG17 BACELOR SAINS (PENGAJIAN MAKANAN) 08 Semester UPM FOOD PROCESSING
PG18 BACELOR SAINS (PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 08 Semester UPM FOOD PROCESSING
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
PG27 BACELOR PERTANIAN (AKUAKULTUR) 08 Semester UPM FISHERIES
PG30 BACELOR SAINS BIOINDUSTRI (UPM KAMPUS BINTULU, SARAWAK) 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
PG32 BACELOR PERTANIAN (SAINS TERNAKAN) 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
PG46 BACELOR SAINS DAN TEKNOLOGI ALAM SEKITAR 08 Semester UPM ENVIRONMENTAL SCIENCE
PG47 BACELOR SAINS TAMAN DAN REKREASI 08 Semester UPM TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
PH02 BACELOR SENI BINA LANDSKAP# 08 Semester UPM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
PH03 BACELOR SAINS SENI BINA# 07 Semester UPM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
PH12 BACELOR REKA BENTUK (REKA BENTUK PERINDUSTRIAN)# 08 Semester UPM DESIGN
PK01 BACELOR KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UPM CIVIL ENGINEERING
PK02 BACELOR KEJURUTERAAN (ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK) 08 Semester UPM ELECTRONICS AND AUTOMATION
PK03 BACELOR KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UPM CHEMICAL AND PROCESS
PK05 BACELOR KEJURUTERAAN (PERTANIAN DAN BIOSISTEM) 08 Semester UPM CHEMICAL AND PROCESS
PK08 BACELOR KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UPM MECHANICS AND METAL WORK
PK15 BACELOR KEJURUTERAAN (AEROANGKASA) 08 Semester UPM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
PK16 BACELOR KEJURUTERAAN (PROSES DAN MAKANAN) 08 Semester UPM FOOD PROCESSING
PK17 BACELOR KEJURUTERAAN (SISTEM KOMPUTER DAN KOMUNIKASI) 08 Semester UPM ELECTRONICS AND AUTOMATION
PM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UPM MEDICINE
PM01 DOKTOR PERUBATAN VETERINAR# 10 Semester UPM VETERINARY
PM02 BACELOR SAINS (SAINS BIOPERUBATAN) 08 Semester UPM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
PM05 BACELOR SAINS (DIETETIK)# 08 Semester UPM THERAPY AND REHABILITATION
PM09 BACELOR SAINS (PEMAKANAN DAN KESIHATAN KOMUNITI) 08 Semester UPM THERAPY AND REHABILITATION
PM10 BACELOR SAINS (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester UPM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
PM12 BACELOR KEJURURAWATAN# 08 Semester UPM NURSING AND CARING
PP02 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA 08 Semester UPM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
PP04 BACELOR KAUNSELING# 08 Semester UPM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
PP05 BACELOR SAINS PERNIAGAANTANI 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
PP06 BACELOR PENTADBIRAN PERNIAGAAN 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PP09 BACELOR SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PP20 BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PP33 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PP34 BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PP43 BACELOR PENGURUSAN ALAM SEKITAR 08 Semester UPM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
PS02 BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
PS08 BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM MATHEMATICS
PS09 BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM STATISTICS
PS15 BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM PHYSICS
PS26 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOKIMIA 08 Semester UPM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
PS27 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) MIKROBIOLOGI 08 Semester UPM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
PS28 BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM CHEMISTRY
PS29 BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM CHEMISTRY
PS30 BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM CHEMISTRY
PS36 BACELOR SAINS DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
PS37 BACELOR SAINS DALAM SAINS INSTRUMENTASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UPM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
PS71 BACELOR SAINS (KEPUJIAN) BIOLOGI SEL DAN MOLEKUL 08 Semester UPM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
PT03 BACELOR PENDIDIKAN (PENDIDIKAN JASMANI)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT04 BACELOR PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT05 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PERTAMA)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT06 BACELOR PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT07 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS RUMAHTANGGA)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT09 BACELOR PENDIDIKAN (SAINS PERTANIAN)# 08 Semester UPM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
PT11 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR BIOLOGI# 08 Semester UPM EDUCATION SCIENCE
PT12 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR FIZIK# 08 Semester UPM EDUCATION SCIENCE
PT13 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR KIMIA# 08 Semester UPM EDUCATION SCIENCE
PT14 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR MATEMATIK# 08 Semester UPM EDUCATION SCIENCE
PT15 BACELOR SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) MAJOR STATISTIK# 08 Semester UPM EDUCATION SCIENCE
PY11 BACELOR SAINS TEKNOLOGI KAYU 08 Semester UPM FORESTRY
QA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM JOURNALISM AND REPORTING
QA19 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
QB05 SARJANA MUDA BAHASA ARAB DAN KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM OTHER LANGUAGE
QC13 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KESELAMATAN DAN JAMINAN MAKLUMAT) 08 Semester USIM COMPUTER SCIENCE
QE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM ACCOUNTING AND TAXATION
QE06 SARJANA MUDA PEMASARAN (PERKHIDMATAN KEWANGAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM MARKETING AND ADVERTISING
QE23 SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM FINANCE, BANKING, INSURANCE
QG00 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USIM PHYSICS
QG07 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester USIM APPLIED SCIENCE
QI05 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QI07 SARJANA MUDA DA'WAH DAN PENGURUSAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QI08 SARJANA MUDA FIQH DAN FATWA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QI10 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QI11 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QI13 SARJANA MUDA PENGAJIAN AKIDAH DAN AGAMA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
QK86 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester USIM ELECTRONICS AND AUTOMATION
QL04 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH DENGAN KEPUJIAN 10 Semester USIM SYARIAH LAW
QP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
QP49 SARJANA MUDA PENTADBIRAN DAN HUBUNGAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
QP57 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM JOURNALISM AND REPORTING
QS10 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI DAN PENGURUSAN RISIKO) 08 Semester USIM STATISTICS
QS21 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USIM CHEMISTRY
QS43 SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK KEWANGAN) 08 Semester USIM MATHEMATICS
QT35 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM) DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester USIM TEACHING AND TRAINING = 143+144+145+146
RA72 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU (KEPUJIAN) 06 Semester UniMAP JOURNALISM AND REPORTING
RE09 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (PERNIAGAAN ANTARABANGSA) 06 Semester UniMAP BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
RK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP CIVIL ENGINEERING
RK05 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RK07 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP CIVIL ENGINEERING
RK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP MECHANICS AND METAL WORK
RK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP MATERIAL ENGINEERING
RK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
RK20 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRICITY AND ENERGY
RK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RK28 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOPROSES DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RK85 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RK90 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BIOSISTEM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RP52 IJAZAH SARJANA MUDA PERNIAGAAN (KEPUJIAN) (KEUSAHAWANAN KEJURUTERAAN) 06 Semester UniMAP BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
RY01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI MAKANAN) 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RY11 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM (KEPUJIAN) (PEMBINAAN) 08 Semester UniMAP CIVIL ENGINEERING
RY20 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (PROSES KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RY21 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN KIMIA (KEPUJIAN) (BIOTEKNOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UniMAP CHEMICAL AND PROCESS
RY31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (KUASA INDUSTRI) 08 Semester UniMAP ELECTRICITY AND ENERGY
RY32 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI ROBOTIK DAN AUTOMASI) 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RY40 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (SISTEM ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RY41 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK TELEKOMUNIKASI ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RY43 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (REKABENTUK RANGKAIAN ELEKTRONIK) 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RY44 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KEPUJIAN) (ELEKTRONIK BERSEPADU) 08 Semester UniMAP ELECTRONICS AND AUTOMATION
RY55 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMESINAN) 08 Semester UniMAP MECHANICS AND METAL WORK
RY56 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (SISTEM PERTANIAN) 08 Semester UniMAP APPLIED SCIENCE
RY57 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMBANGUNAN PRODUK) 08 Semester UniMAP MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
RY58 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL (KEPUJIAN) (PEMPROSESAN BAHAN) 08 Semester UniMAP MATERIAL ENGINEERING
SA00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) 07 Semester USM HUMANITIES (BROAD PROGRAMMES)
SA02 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM JOURNALISM AND REPORTING
SA03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) 08 Semester USM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
SA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN) (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 08 Semester USM MUSIC AND PERFORMING ARTS
SA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN & PENGARAHAN) # 08 Semester USM MUSIC AND PERFORMING ARTS
SA07 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS) # 08 Semester USM FINE ARTS
SA09 IJAZAH SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN) # 08 Semester USM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
SA11 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (GRAFIK KOMUNIKASI) # 08 Semester USM DESIGN
SA54 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 08 Semester USM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
SA55 IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK PRODUK) # 08 Semester USM DESIGN
SB00 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 07 Semester USM OTHER LANGUAGE
SB01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) 07 Semester USM LANGUAGES = 223+224
SB02 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) 06 Semester USM LANGUAGES = 223+224
SC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 Semester USM COMPUTER SCIENCE
SD00 DOKTOR PERGIGIAN # 10 Semester USM DENTAL STUDIES
SE00 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM ECONOMICS
SE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM FINANCE, BANKING, INSURANCE
SF00 IJAZAH SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN) # 08 Semester USM PHARMACY
SG00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK GUNAAN) 08 Semester USM APPLIED SCIENCE
SG01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (GEOFIZIK) 08 Semester USM EARTH SCIENCE
SG02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN) 08 Semester USM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
SG03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA ANALISIS) 08 Semester USM CHEMISTRY
SG04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester USM APPLIED SCIENCE
SG05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PEMODELAN MATEMATIK) 08 Semester USM MATHEMATICS
SG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (STATISTIK GUNAAN) 08 Semester USM STATISTICS
SG21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (MATEMATIK DAN EKONOMI) 08 Semester USM MATHEMATICS
SG25 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (PENYELIDIKAN OPERASI) 08 Semester USM MATHEMATICS
SG28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK PERUBATAN) 08 Semester USM APPLIED SCIENCE
SG29 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (FIZIK KEJURUTERAAN) 08 Semester USM APPLIED SCIENCE
SH03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (SENIBINA) # 06 Semester USM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
SH05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) UKUR BANGUNAN 06 Semester USM BUILDING
SH06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) # 06 Semester USM CIVIL ENGINEERING
SH08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (PENGURUSAN BINAAN) 06 Semester USM BUILDING
SH13 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (TEKNOLOGI BANGUNAN) 06 Semester USM BUILDING
SH20 IJAZAH SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN) 08 Semester USM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
SH25 IJAZAH SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM DESIGN
SK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AWAM) 08 Semester USM CIVIL ENGINEERING
SK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN KIMIA) 08 Semester USM CHEMICAL AND PROCESS
SK04 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKANIK) 08 Semester USM MECHANICS AND METAL WORK
SK06 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL) 08 Semester USM CHEMICAL AND PROCESS
SK12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN BAHAN) 08 Semester USM MATERIAL ENGINEERING
SK13 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN) 08 Semester USM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
SK15 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN AEROANGKASA) 08 Semester USM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
SK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRIK) 08 Semester USM ELECTRICITY AND ENERGY
SK24 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN MEKATRONIK) 08 Semester USM ELECTRONICS AND AUTOMATION
SK32 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN POLIMER) 08 Semester USM CHEMICAL AND PROCESS
SK86 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) 08 Semester USM ELECTRONICS AND AUTOMATION
SM00 DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester USM MEDICINE
SM03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (BIOPERUBATAN) 08 Semester USM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
SM04 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SINARAN PERUBATAN) 08 Semester USM MEDICAL DIAGNOSTIC AND TREATMENT TECHNOLOGY
SM05 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (DIETETIK) # 08 Semester USM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
SM06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PEMAKANAN) 08 Semester USM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
SM07 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (AUDIOLOGI) # 08 Semester USM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
SM10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN) 08 Semester USM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
SM11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS FORENSIK) 08 Semester USM HEALTH (BROAD PROGRAMMES)
SM12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (KEJURURAWATAN) # 08 Semester USM NURSING AND CARING
SM17 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (PATOLOGI PERTUTURAN) # 08 Semester USM THERAPY AND REHABILITATION
SM18 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN (KEPUJIAN) (SAINS SENAMAN DAN SUKAN) # 08 Semester USM SPORTS
SP00 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) 08 Semester USM BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
SS02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI) 08 Semester USM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
SS08 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (MATEMATIK) 08 Semester USM MATHEMATICS
SS15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (FIZIK) 08 Semester USM PHYSICS
SS28 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (KIMIA) 08 Semester USM CHEMISTRY
ST01 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ST02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN PENDIDIKAN (KEPUJIAN) # 08 Semester USM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ST10 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS) # 08 Semester USM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ST39 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL) # 08 Semester USM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
SY01 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (MAKANAN) 08 Semester USM FOOD PROCESSING
SY03 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) 07 Semester USM MATERIALS (WOOD, PAPER, PLASTIC, GLASS)
SY06 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (PERSEKITARAN) 07 Semester USM ENVIRONMENTAL SCIENCE
SY07 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI (KEPUJIAN) (BIOPROSES) 08 Semester USM CHEMICAL AND PROCESS
TA13 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 08 Semester UTM PSYCHOLOGY
TC10 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
TC24 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (BIOINFORMATIK) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
TC27 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (RANGKAIAN & KESELAMATAN KOMPUTER) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
TC29 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (PERISIAN GRAFIK DAN MULTIMEDIA) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
TE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UTM ACCOUNTING AND TAXATION
TH00 SARJANA MUDA SAINS SENIBINA # 06 Semester UTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
TH02 SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP 08 Semester UTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
TH04 SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 08 Semester UTM ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
TH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN 08 Semester UTM CIVIL ENGINEERING
TH08 SARJANA MUDA SAINS PEMBINAAN 08 Semester UTM CIVIL ENGINEERING
TH10 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (GEOMATIK) 08 Semester UTM ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
TH12 SARJANA MUDA SAINS (REKABENTUK INDUSTRI) # 08 Semester UTM DESIGN
TK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) 08 Semester UTM CIVIL ENGINEERING
TK02 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - ELEKTRONIK) 08 Semester UTM ELECTRONICS AND AUTOMATION
TK03 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA) 08 Semester UTM CHEMICAL AND PROCESS
TK08 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL) 08 Semester UTM MECHANICS AND METAL WORK
TK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - BAHAN) 08 Semester UTM MECHANICS AND METAL WORK
TK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - PEMBUATAN) 08 Semester UTM MECHANICS AND METAL WORK
TK21 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (NUKLEAR) 08 Semester UTM ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
TK23 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK) 08 Semester UTM ELECTRICITY AND ENERGY
TK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRIK - MEKATRONIK) 08 Semester UTM ELECTRONICS AND AUTOMATION
TK27 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AERONAUTIK) 08 Semester UTM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
TK29 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - BIOPROSES) 08 Semester UTM CHEMICAL AND PROCESS
TK30 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KIMIA - GAS) 08 Semester UTM CHEMICAL AND PROCESS
TK31 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PETROLEUM) 08 Semester UTM MINING AND EXTRACTION
TK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF) 08 Semester UTM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
TK41 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - INDUSTRI) 08 Semester UTM MECHANICS AND METAL WORK
TK49 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIO - PERUBATAN) 08 Semester UTM ELECTRONICS AND AUTOMATION
TK79 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PROSES KIMIA 08 Semester UTM CHEMICAL AND PROCESS
TK97 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SISTEM ELEKTRONIK 08 Semester UTM ELECTRONICS AND AUTOMATION
TK98 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (SENIBINA KAPAL DAN KEJURUTERAAN LUAR PANTAI) 08 Semester UTM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
TK99 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL KEJITUAN 08 Semester UTM MECHANICS AND METAL WORK
TP09 SARJANA MUDA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 08 Semester UTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
TP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN (TEKNOLOGI) 08 Semester UTM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
TP22 SARJANA MUDA PENGURUSAN (PEMASARAN) 08 Semester UTM MARKETING AND ADVERTISING
TP25 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN HARTA TANAH) 08 Semester UTM BUILDING
TP32 SARJANA MUDA SAINS (PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN TANAH) 08 Semester UTM BUILDING
TS02 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI) 08 Semester UTM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
TS07 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA INDUSTRI) 08 Semester UTM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
TS08 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK) 08 Semester UTM MATHEMATICS
TS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) 08 Semester UTM PHYSICS
TS16 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA) 08 Semester UTM CHEMISTRY
TS31 SARJANA MUDA SAINS (BIOLOGI INDUSTRI) 08 Semester UTM APPLIED SCIENCE
TS33 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK INDUSTRI) 08 Semester UTM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
TS34 SARJANA MUDA SAINS (MATEMATIK INDUSTRI) 08 Semester UTM PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
TS46 SARJANA MUDA SAINS (GEOINFORMATIK) 08 Semester UTM ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
TS75 SARJANA MUDA SAINS (PENGURUSAN EKUIN) # 08 Semester UTM VETERINARY
TT03 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
TT06 SARJANA MUDA SAINS SERTA PENDIDIKAN (TESL)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
TT30 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECT
TT31 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (KEMAHIRAN HIDUP)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
TT60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (BINAAN BANGUNAN)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECT
TT61 SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN (ELEKTRIK & ELEKTRONIK)# 08 Semester UTM TRAINING FOR TEACHERS OF VOCATIONAL SUBJECT
UA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM JOURNALISM AND REPORTING
UA60 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MEDIA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
UA67 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF DENGAN KEPUJIAN # 07 Semester UUM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
UC01 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 07 Semester UUM COMPUTER SCIENCE
UC12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MULTIMEDIA) 07 Semester UUM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
UE00 SARJANA MUDA SAINS EKONOMI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM ECONOMICS
UE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM ACCOUNTING AND TAXATION
UE07 SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM FINANCE, BANKING, INSURANCE
UE17 SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM ACCOUNTING AND TAXATION
UE23 SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM FINANCE, BANKING, INSURANCE
UG06 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK INDUSTRI) 08 Semester UUM STATISTICS
UG22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS PEMUTUSAN) 08 Semester UUM STATISTICS
UG33 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (MATEMATIK PERNIAGAAN) 08 Semester UUM MATHEMATICS
UL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM LAW
UL05 IJAZAH SARJANA MUDA FALSAFAH, UNDANG-UNDANG DAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM LAW
UP01 SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP03 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP04 SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
UP05 SARJANA MUDA SAINS PENGURUSAN PERNIAGAANTANI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP08 SARJANA MUDA PENGURUSAN PELANCONGAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
UP09 SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP10 SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP11 SARJANA MUDA PENGURUSAN HAL EHWAL ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP12 SARJANA MUDA PENGURUSAN KERJA SOSIAL DENGAN KEPUJIAN # 08 Semester UUM SOCIAL WORK AND COUNSELLING
UP15 SARJANA MUDA PERBANKAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM FINANCE, BANKING, INSURANCE
UP16 SARJANA MUDA PENGURUSAN TEKNOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM COMPUTER SCIENCE
UP17 SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP21 SARJANA MUDA PENTADBIRAN MUAMALAT DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP22 SARJANA MUDA PEMASARAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MARKETING AND ADVERTISING
UP35 SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP36 SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM FINANCE, BANKING, INSURANCE
UP37 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM TRANSPORT SERVICES
UP38 SARJANA MUDA PENGURUSAN HOSPITALITI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
UP39 SARJANA MUDA PENGURUSAN OPERASI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UP54 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN ACARA DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
UT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)# 08 Semester UUM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
UT08 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PERAKAUNAN)# 08 Semester UUM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
UT20 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)# 08 Semester UUM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
UT21 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN PERNIAGAAN)# 08 Semester UUM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
UT41 SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN (PENDIDIKAN MORAL)# 08 Semester UUM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
WA02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (KAJIAN KOMUNIKASI) 06 Semester UNIMAS JOURNALISM AND REPORTING
WA05 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (MUZIK) 06 Semester UNIMAS MUSIC AND PERFORMING ARTS
WA06 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (DRAMA DAN TEATER) 06 Semester UNIMAS MUSIC AND PERFORMING ARTS
WA12 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI DAN PERBURUHAN) 06 Semester UNIMAS WORKING LIFE
WA14 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI) 06 Semester UNIMAS SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
WA15 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
WA19 SARJANA MUDA PSIKOLOGI DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS PSYCHOLOGY
WA21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN) 06 Semester UNIMAS POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
WA22 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN) 06 Semester UNIMAS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
WA23 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) 06 Semester UNIMAS SOCIAL WORK AND COUNSELLING
WA32 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SENI HALUS) 06 Semester UNIMAS FINE ARTS
WA57 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENI REKA) 06 Semester UNIMAS DESIGN
WA58 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI) 06 Semester UNIMAS AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
WA59 IJAZAH SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN SENI) 06 Semester UNIMAS FINE ARTS
WB03 IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (LINGUISTIK) DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS LANGUAGES = 223+224
WB18 SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN KOMUNIKASI (KOMUNIKASI STRATEGIK) 08 Semester UNIMAS JOURNALISM AND REPORTING
WC00 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOMPUTAN) 08 Semester UNIMAS COMPUTER SCIENCE
WC03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT) 08 Semester UNIMAS COMPUTER SCIENCE
WC09 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN MULTIMEDIA) 08 Semester UNIMAS COMPUTER SCIENCE
WC10 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 08 Semester UNIMAS COMPUTER SCIENCE
WC11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN RANGKAIAN) 08 Semester UNIMAS COMPUTER SCIENCE
WE01 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERKHIDMATAN) 06 Semester UNIMAS ECONOMICS
WE02 IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS FINANCE, BANKING, INSURANCE
WE03 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI PERNIAGAAN) 06 Semester UNIMAS ECONOMICS
WE07 IJAZAH SARJANA MUDA KEWANGAN DENGAN KEPUJIAN 06 Semester UNIMAS FINANCE, BANKING, INSURANCE
WE09 IJAZAH SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN KEPUJIAN (EKONOMI ANTARABANGSA) 06 Semester UNIMAS ECONOMICS
WE10 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PEMASARAN) 06 Semester UNIMAS MARKETING AND ADVERTISING
WE13 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (PENGURUSAN KORPORAT) 06 Semester UNIMAS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
WH00 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) SENIBINA# 06 Semester UNIMAS ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING
WH06 SARJANA MUDA UKUR BAHAN (KEPUJIAN) 08 Semester UNIMAS CIVIL ENGINEERING
WK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SIVIL) 08 Semester UNIMAS CIVIL ENGINEERING
WK03 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (DENGAN KEPUJIAN) KEJURUTERAAN KIMIA 08 Semester UNIMAS CHEMICAL AND PROCESS
WK18 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN) 08 Semester UNIMAS MECHANICS AND METAL WORK
WK23 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KEPUJIAN) KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL DAN ELEKTRONIK 08 Semester UNIMAS ELECTRONICS AND AUTOMATION
WM00 DOKTOR PERUBATAN# 10 Semester UNIMAS MEDICINE
WM12 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURURAWATAN DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS NURSING AND CARING
WP02 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 06 Semester UNIMAS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
WP04 IJAZAH SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UNIMAS SOCIAL WORK AND COUNSELLING
WS24 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS KOGNITIF) 06 Semester UNIMAS PHYSICAL SCIENCE (BROAD PROGRAMMES)
WS47 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOTEKNOLOGI SUMBER) 06 Semester UNIMAS BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
WS48 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA SUMBER) 06 Semester UNIMAS CHEMISTRY
WS49 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER AKUATIK) 06 Semester UNIMAS BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
WS50 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER TUMBUHAN) 06 Semester UNIMAS BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
WS51 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER HAIWAN) 06 Semester UNIMAS BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
YA02 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - KOMUNIKASI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM JOURNALISM AND REPORTING
YA09 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SAINS POLITIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM POLITICAL SCIENCE AND CIVICS
YA10 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SEJARAH DAN TAMADUN (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM HISTORY, PHILOSOPHY AND RELATED SUBJECT = 225+226
YA14 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM SOCIOLOGY AND CULTURAL STUDIES
YB00 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN INGGERIS (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM LANGUAGES = 223+224
YB05 SARJANA MUDA SAINS KEMANUSIAAN - BAHASA DAN KESUSASTERAAN ARAB (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM OTHER LANGUAGE
YB06 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) BAHASA MELAYU UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA 08 Semester UIAM LANGUAGES = 223+224
YB23 SARJANA MUDA SASTERA BAHASA ARAB UNTUK KOMUNIKASI ANTARABANGSA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM OTHER LANGUAGE
YC00 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM COMPUTER SCIENCE
YC01 SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM COMPUTER SCIENCE
YC22 SARJANA MUDA SAINS MATEMATIK (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM MATHEMATICS
YE00 SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM ECONOMICS
YE23 SARJANA MUDA SAINS (KEWANGAN ISLAM)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM FINANCE, BANKING, INSURANCE
YG07 SARJANA MUDA BIOTEKNOLOGI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM APPLIED SCIENCE
YG38 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS TUMBUHAN GUNAAN) 08 Semester UIAM APPLIED SCIENCE
YI05 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM RELIGION
YI08 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - FIKAH DAN USUL FIKAH(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM RELIGION
YI09 SARJANA MUDA ILMU WAHYU DAN WARISAN ISLAM - USULUDDIN DAN PERBANDINGAN AGAMA (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM RELIGION
YK01 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AWAM) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM CIVIL ENGINEERING
YK12 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BAHAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM MATERIAL ENGINEERING
YK13 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (PEMBUATAN)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM MANUFACTURING AND PROCESSING (BROAD PROGRAMMES)
YK15 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (AEROANGKASA)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
YK20 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (ELEKTRONIK - KOMPUTER DAN MAKLUMAT)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM ELECTRONICS AND AUTOMATION
YK24 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKATRONIK)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM ELECTRONICS AND AUTOMATION
YK25 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (KOMUNIKASI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM ENGINEERING AND ENGINEERING TRADES (BROAD PROGRAMMES)
YK40 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (MEKANIKAL - AUTOMOTIF)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
YK48 SARJANA MUDA KEJURUTERAAN (BIOKIMIA - BIOTEKNOLOGI)(KEPUJIAN) 08 Semester UIAM CHEMICAL AND PROCESS
YL00 SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM LAW
YM12 SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM NURSING AND CARING
YP08 SARJANA MUDA PERANCANGAN PELANCONGAN DAN PENGURUSAN HOSPITALITI (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM TRAVEL, TOURISM AND LEISURE
YS15 SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM APPLIED SCIENCE
YS59 SARJANA MUDA SAINS (KIMIA GUNAAN) (KEPUJIAN) 08 Semester UIAM APPLIED SCIENCE
YS67 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (SAINS MARIN DAN TEKNOLOGI) 08 Semester UIAM APPLIED SCIENCE
YT04 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (BIMBINGAN DAN KAUNSELING)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
YT06 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
YT35 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENDIDIKAN ISLAM)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
YT49 SARJANA MUDA PENDIDIKAN (PENGAJARAN BAHASA ARAB SEBAGAI BAHASA KEDUA)(KEPUJIAN)# 08 Semester UIAM TRAINING FOR TEACHERS WITH SUBJECT SPECIALISATION
ZB03 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS SOSIAL (BAHASA DAN KOMUNIKASI SILANG BUDAYA) # 06 Semester UPNM LANGUAGES = 223+224
ZC00 BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE (HONOURS)# 06 Semester UPNM COMPUTER SCIENCE
ZC20 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SISTEM CERDAS) # 06 Semester UPNM COMPUTER SCIENCE
ZC27 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KESELAMATAN SISTEM KOMPUTER) # 06 Semester UPNM COMPUTER SCIENCE
ZC33 BACHELOR OF OPERATIONAL RESEARCH WITH DATA SCIENCE (HONOURS)# 06 Semester UPNM COMPUTER SCIENCE
ZG37 IJAZAH SARJANA MUDA TEKNOLOGI MARITIM # 06 Semester UPNM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
ZG57 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN MARITIM# 06 Semester UPNM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
ZK01 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM # 08 Semester UPNM CIVIL ENGINEERING
ZK08 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL # 08 Semester UPNM MECHANICS AND METAL WORK
ZK25 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KOMUNIKASI) # 08 Semester UPNM ELECTRONICS AND AUTOMATION
ZK50 IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK (KUASA) # 08 Semester UPNM ELECTRICITY AND ENERGY
ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN 08 Semester UPNM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
ZM00 IJAZAH SARJANA MUDA DOKTOR PERUBATAN # 10 Semester UPNM MEDICINE
ZP44 IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN STRATEGI # 06 Semester UPNM MILITARY AND DEFENCE
ZP45 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA PERTAHANAN # 06 Semester UPNM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ZP58 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN PERTAHANAN DAN KESELAMATAN# 06 Semester UPNM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ZP63 SARJANA MUDA PERTAHANAN DAN KESELAMATAN ISLAM 06 Semester UPNM RELIGION
ZP64 SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) KEPOLISAN, KESELAMATAN GLOBAL DAN PERISIKAN 06 Semester UPNM PROTECTION OF PERSONS AND PROPERTY