SENARAI PROGRAM 2U2I/3U1I PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
SESI AKADEMIK 2019/2020
 
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program 2u2i / 3u1i yang ditawarkan ialah 40 programKod Nama Program Tempoh Pengajian Universiti Awam Bidang
BY66 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERKHIDMATAN MAKANAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM HOTEL, RESTAURANT AND CATERING
BY83 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN (PEMBUATAN PESAWAT) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
BY84 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
BY85 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMBINAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM BUILDING
BY86 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM ELECTRICITY AND ENERGY
BY87 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMASI ELEKTRONIK INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM ELECTRONICS AND AUTOMATION
BY88 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM ELECTRICITY AND ENERGY
BY95 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
BY96 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PEMESINAN INDUSTRI DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM MECHANICS AND METAL WORK
BY97 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KIMPALAN DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UTHM MECHANICS AND METAL WORK
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D # 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D # 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
GC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) 07 Semester UMT COMPUTER SCIENCE
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UMT ACCOUNTING AND TAXATION
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester UMS MATERIALS (WOOD, PAPER, PLASTIC, GLASS)
JG54 SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) ANALITIK DATA 07 Semester UMP STATISTICS
JY89 SARJANA MUDA TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN FASILITI MINYAK DAN GAS DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UMP CHEMICAL AND PROCESS
JY99 SARJANA MUDA TEKNOLOGI AUTOMOTIF DENGAN KEPUJIAN 07 Semester UMP CHEMICAL AND PROCESS
KA91 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS CITRA# 08 Semester UKM HUMANITIES (BROAD PROGRAMMES)
KS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UKM ENVIRONMENTAL SCIENCE
KS16 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 08 Semester UKM PHYSICS
KS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA) 08 Semester UKM CHEMISTRY
KS52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK) 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS65 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) 08 Semester UKM FOOD PROCESSING
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I)# 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
MA21 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 Semester UM JOURNALISM AND REPORTING
MC34 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
QI15 SARJANA MUDA SYARIAH (INDUSTRI HALAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
UP20 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN GOLF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN# 08 Semester UPNM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT