SENARAI PROGRAM 2U2I/3U1I PENGAJIAN
KEMASUKAN KE UNIVERSITI AWAM
SESI AKADEMIK 2019/2020
 
 JUMLAH PROGRAM :

    Jumlah Keseluruhan Program 2u2i / 3u1i yang ditawarkan ialah 28 programKod Nama Program Tempoh Pengajian Universiti Awam Bidang
BY95 SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PENGANGKUTAN REL DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UTHM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT
EA58 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) SINEMATOGRAFI 06 Semester UiTM AUDIO-VISUAL TECHNIQUES AND MEDIA PRODUCTION
EA81 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 2D # 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA82 SARJANA MUDA ANIMASI (KEPUJIAN) PRODUKSI ANIMASI 3D # 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA83 SARJANA MUDA FILEM (KEPUJIAN) PENGARAHAN FILEM 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA84 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) PRODUKSI TEATER 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA85 SARJANA MUDA TEATER (KEPUJIAN) SINOGRAFI 06 Semester UiTM MUSIC AND PERFORMING ARTS
EA86 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PRODUKSI FILEM 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA87 SARJANA MUDA PENGURUSAN INDUSTRI KREATIF (KEPUJIAN) PENGURUSAN SENI 06 Semester UiTM SOCIAL AND BEHAVIOURAL SCIENCE (BROAD PROGRAMME)
EA88 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN KREATIF 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
EA89 SARJANA MUDA PENULISAN (KEPUJIAN) PENULISAN SKRIN 06 Semester UiTM LANGUAGES = 223+224
GC09 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KOMPUTERAN MUDAH ALIH) 07 Semester UMT COMPUTER SCIENCE
GE02 SARJANA MUDA PERAKAUNAN 08 Semester UMT ACCOUNTING AND TAXATION
HY11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS PERHUTANAN DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU) 08 Semester UMS MATERIALS (WOOD, PAPER, PLASTIC, GLASS)
KA91 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS CITRA# 08 Semester UKM HUMANITIES (BROAD PROGRAMMES)
KS11 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS SEKITARAN) 08 Semester UKM ENVIRONMENTAL SCIENCE
KS16 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (KIMIA) 08 Semester UKM PHYSICS
KS21 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI KIMIA) 08 Semester UKM CHEMISTRY
KS52 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (BIOINFORMATIK) 08 Semester UKM BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
KS65 IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS MAKANAN DENGAN PENGURUSAN PERNIAGAAN) 08 Semester UKM FOOD PROCESSING
LE04 IJAZAH SARJANA MUDA KEUSAHAWANAN DENGAN KEPUJIAN (MOD 2U2I)# 08 Semester UMK BUSSINES AND ADMINISTRATION (BROAD PROGRAMMES)
MA21 SARJANA MUDA PENGAJIAN MEDIA 07 Semester UM JOURNALISM AND REPORTING
MC34 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (SAINS DATA) 07 Semester UM COMPUTER SCIENCE
PG23 BACELOR SAINS PENGURUSAN PERLADANGAN# 08 Semester UPM CROP AND LIVESTOCK PRODUCTION
QI15 SARJANA MUDA SYARIAH (INDUSTRI HALAL) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester USIM RELIGION
TC16 SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEJURUTERAAN DATA) 08 Semester UTM COMPUTER SCIENCE
UP20 SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (PENGURUSAN GOLF) DENGAN KEPUJIAN 08 Semester UUM MANAGEMENT AND ADMINISTRATION
ZK61 SARJANA MUDA PENERBANGAN# 08 Semester UPNM MOTOR VEHICLE, SHIPS AND AIRCRAFT